Archive for the ‘Resurse umane’ Category

Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01 ianuarie 2019

În Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi diferențiat astfel:

  • 2.350 lei pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare;
  • 2.080 lei pentru personalul care NU este angajat pe funcție cu studii superioare și NU are o vechime minimă de 1 an.

Atenție! Salariul minim este prevăzut pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună și NU include sporuri și alte adaosuri.

Creșterea salariului minim la 2.350 de lei se va realiza DOAR în cazul în care se îndeplinesc CUMULATIV următoarele condiții:

  • salariatul este încadrat pe funcție ce prevede studii superioare;
  • are o vechime în muncă în domeniul studiilor superioare de minim 1 an.

Prin urmare, la încadrarea personalului trebuie să se verifice dacă se încadrează la salariul minim de 2.350 lei, în cazul în care NU se încadrează se va aplica salariul minim de 2.080 lei.

 

Sursa: Cristi Rapcencu, http://www.noutatifiscale.ro/

 

Modificari importante privind termenele de declarare in Revisal

Conform HG 905/2017, apar urmatoarele modificari ale termenelor de raportare in sistemul electronic Revisal. Dintre cele mai importante modificari, amintim:

  • modificarile salariale se vor raporta in Revisal in 20 de zile lucratoare , de la aparitia acestora. Acest termen de raportare (de 20 de zile lucrătoare) va fi valabil exclusiv pentru modificarile salariale, celelalte modificari la contractul individual de munca se vor transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii;
  • Modificarea termenului de transmitere in ceea ce priveste suspendarea contractului individual de munca (clauzele de suspendare si data suspendarii/datei incetarii suspendarii) este cel tarziu in ziua anterioara datei, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se va face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii;
  • A fost introdusa obligativitatea angajatorului de a emite la incetarea CIM a unei Adeverinte de vechime, precum si un Extras din registru datat si certificate pentru conformitate;
  • Angajatorul va avea la dispozitie 15 zile lucratoare de la data solicitarii pentru a elibera copii ale documentelor existente in dosarul de personal, adeverinta de vechime sau Extras Revisal;
  • Angajatorii care au incheiat un contract cu un prestator de servicii HR privind intocmirea si gestionarea Revisalului, au obligatia de a notifica ITM-ul in termen de 3 zile lucrătoare de la data incheierii contractului de prestari servicii 

Gasiti legea completa aici.