Salariul minim brut constructii si agricultura

Monitorul oficial nr. 993 din 01 noiembrie 2023
OUG nr. 93 din 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară.

Începând cu data de 01 noiembrie 2023, se modifică salariul minim brut garantat în plată pentru salariații ce desfășoară activitate în domeniul construcțiilor, în domeniul activității agricole și industriei alimentare.

Noile salarii minime brute sunt:

a). În domeniul construcțiilor, suma de 4.582 lei, program normă întreagă de 165,33 ore pe lună, reprezentând suma medie de 27,714 lei pe oră;

b). În domeniul agriculturii și industriei alimentare, suma de 3.436 lei, normă întreagă de 165,33 ore pe lună, reprezentând suma medie de 20,782 lei pe oră.

Foarte important: chiar dacă este o majorare a salariului minim brut de încadrare, salariul net încasat de salariat nu crește, se păstrează același salariu net, avănd în vedere că începând cu luna noiembrie 2023 pe lângă contribuția la pensie de 21,25%, se va reține și plăti și contribuția la sănătate în procent de 10%. Practic, cresc doar cheltuielile angajatorului.

Alte aspecte importante:

  • Pentru salariații din domeniul agriculturii și industriei alimentare, trebuie efectuată o analiză suplimentară individuală, în funcție și de alte venituri suplimentare, cum ar fi tichete de masă sau alte bonusuri de la angajator, dacă se poate beneficia în continuare de suma de 200 lei, venit neimpozabil pentru care nu se datorează nici asigurări sociale, aplicabilă până la 31 decembrie 2023. A se vedea OUG nr. 168/2022.
  • Începând cu 01 ianuarie 2024, pentru acei salariați care au fost remunerați în ultimii 2 ani (începând cu 01 ianuarie 2022), trebuie majorat salariul peste salariul minim, legiuitorul nu stabilește cu ce sumă. A se vedea în acest sens art. 164 din Codul Muncii, așa cum a fost modificat prin OUG nr. 142/2021.

Sursa: Consultant Fiscal si Auditor Financiar – Adrian Bența