Audit

Societatea noastra ofera servicii de audit intern, audit statutar, audit privind fondurile europene, audit privind ajutoarele de stat HORECA si domeniul cultural, conform cu prevederile legislatiei in domeniu..

Audit intern

– obligatoriu pentru toate societatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului statutar, potrivit legii, sau optiunii actionarilor/asociatilor. Acesta are un rol esential in:

 • Prevenirea si detectarea erorilor si fraudelor;
 • Eliminarea pierderilor si protejarea activelor;
 • Respectarea legislatiei in vigoare;
 • Verificarea eficacitatii sistemelor de control intern si management al riscului in vederea respectarii politicilor si procedurilor de lucru.

Audit statutar

– examinarea efectuata de catre un profesionist in domeniu a situatiilor financiare, in scopul de a exprima o opinie responsabila si independenta asupra imaginii fidele, clare si complete ale acestora.

Prin aceasta colaborare va asiguram ca societatea dumneavoastra va beneficia de expertiza noastra complexa si completa, atat in auditarea societatii, cat si in consultanta in toate ariile dumneavoastra de interes.

Audit privind fondurile europene

 • Verificarea informatiilor necesare in vederea exprimarii opiniei de specialitate privind indeplinirea obligatiilor in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare;
 • Verificarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului de finantare, cu respetarea intocmai a instructiunilor stabilite de autoritatea care a oferit finantarea. Astfel, prin aplicarea procedurilor de audit se obtin probe suficiente si adecvate, iar riscul de a nu se aproba cererile de rambursare privind cheltuielile realizate de beneficiar se diminueaza considerabil.

Audit privind ajutoarele de stat HORECA si domeniul CULTURAL

 • Certificarea cifrei de afaceri de catre un auditor/expert contabil in vederea obtinerii unui sprijin financiar din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si din domeniul cultural, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID 19;
 • Certificarea bazei de calcul rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN eligibile in anul 2020 comparativ cu anul 2019, conform prevederilor OUG nr. 224/2020 si Ordinului nr. 1090/2022 se face cu aplicarea cerintelor ISAE 3000 – Standardul international privind misiunile de asigurare 3000 (revizuit), Standardului International privind Controlul Calitatii 1 (ISQC 1), Standardului profesional nr. 35 emis de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, si a normelor privind independenta si celorlalte dispozitii de etica din Codul etic international.
Va putem ajuta:

Ai o intrebare?

  Date de identificare:

  Selecteaza tipul de audit:

  Date personale:

  Minimum 4 characters

  Cadyson

   Date de identificare:

   Selecteaza serviciul dorit:

   Platitor TVA:

   Achizitii intracomunitare:

   Volum documente (Emise/ platite):

   Numar angajati:

   Date personale: