Bucuresti, Str. Int. Butiri Florin, Nr. 3, Sector 6
Luni - Vineri : 09:00 - 17:00
office@cadyson.ro
Shopping Cart 0 items - 0 lei 0

Cadys Financial SRL colecteaza date cu caracter personal , pe pagina site-ului cadyson.ro, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri:

transmitere de mesaje scrise cu scopuri de marketing (informații despre noutati in fiscalitate, oferte speciale, beneficii noi etc);

– rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;

Tipuri de date colectate

Nume, prenume, adresa de email, telefon.

Cât timp se păstrează datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal se păstrează din momentul înregistrarii, până în momentul închiderii contului.

Terțe părți ce pot primi date cu caracter personal din partea Cadys Finacial SRL

-Companii de curierat,

Modul de portare și stergere a datelor

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca, Cadys Financial SRL să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor “Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016” (GDPR – General Data Protection Regulation). Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la cadyson.ro, printr-o cerere transmisă pe e-mail la adresa office@cadyson.ro, în mod gratuit:

 1. a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
  b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, portarea sau ștergerea datelor;
  c) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către cadyson.ro a unei cereri transmise pe email la adresa office@cadyson.ro, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către cadyson.ro a unei cereri transmise pe email la adresa office@cadyson.ro, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 

Minimum 4 characters

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: