Noutati fiscale de mare impact – partea a III-a: sistemul RO e-Factura, disciplina plăților în numerar și reintroducerea plafonului în casierie

Continuăm analiza modificărilor fiscale aduse de Legea nr. 296/2023 publicată în Monitorul oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023.
Modificările sunt cu privire la extindere sistemului RO e-Factură, reglementarea unui nou sistem RO e-sigiliu, respectiv disciplina plăților în numerar și reintroducerea plafonului în casierie.

 

 1. Extinderea sistemului RO e-factura.

Legiuitorul a reglementat neunitar, însă în mod similar, extinderea sistemului RO e-factura, iar aceste prevederi le regăsim la art. LIX din lege, respectiv LXV, iar textele normative sunt similare, dar par scrise neunitar.

Într-o primă etapă, se reglementează situația pentru primele 6 luni din anul 2024, astfel încât pare doar o aplicare limitată a sistemului la 6 luni, iar ulterior, se revine la extinderea sistemului, dar între cele două texte normative, regăsim alte prevederi normative cu alt obiect de reglementare.

Extinderea obligației de a comunica facturile în sistemul RO e-factura.

Cunoaștem faptul că prin OUG nr. 120/2021, s-a reglementat sistemul de comunicare electronică a facturii RO e-factura. La data prezentei analize, sistemul este obligatoriu pentru livrările către unele autorități publice contractante care au de obicei proceduri de achiziții publice (B2G – business to government) sau pentru facturile emise de unități turistice încasate prin vouchere de vacanță. Pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2024 (legiuitorul a stabilit totuși perioadă limitată), se extinde și la alte instituții publice obligația comunicării facturii în acest sistem.

Atenție! Nu este utilizare decât pentru 6 luni de zile, ci extinderea obligației comunicării facturii în sistemul RO e-factura pentru toate instituțiile publice așa cum sunt enumerate de Codul administrativ.

Utilizarea sistemului RO e-factura devine obligatorie pentru relația B2B (business to business), respectiv operator economic către alt operator economic, tot pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 01 ianuarie 2024 și până la 30 iunie 2024.

Procedura fiscală:  Fac obiectul acestei reglementări toate societățile din România, fie că sunt înregistrate în scopuri de TVA, fie că sunt neînregistrate în scopuri de TVA, toate persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau profesii libere din România, toate entitățile străine ce dețin un sediu fix pe teritoriul României, analizat din perspectiva TVA, cum ar fi sucursale, puncte de lucru etc.

Chiar dacă teoretic obligația este limitată la perioada de 6 luni, această obligație este implicit pe termen nelimitat, din perspectiva deducerii TVA de la achiziție, având în vedere că factura are calitate de document justificativ după data de 01 iulie 2024 doar dacă este primită în sistemul RO e-factura.

 

 1. Cazuri particulare privind utilizarea sistemului RO e-factura în cazul exportului, livrărilor intracomunitare, achizițiilor intracomunitare, importului.

Exporturile de bunuri respectiv livrările intracomunitare de bunuri prevăzute de art. 294 din Codul fiscal sunt exceptate de la obligația raportării facturilor în sistemul RO e-factura. În ceea ce privește importurile sau achizițiile intracomunitare de bunuri, legiuitorul nu aduce noi modificări, prin urmare se vor declara în sistemul RO e-factura doar acele cumpărări de bunuri cu risc fiscal, pentru care deja exista această obligație.

Procedura fiscală: Legiuitorul păstrează obligația comunicării facturii către beneficiar, în sistemul deja reglementat de Codul fiscal către clienții ce nu sunt înscriși în sistemul RO e-factura. Dacă clienții sunt înscriși în acest sistem, singura obligație de comunicare a facturii este prin sistem. Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. Termenul de transmitere a facturilor în sistemul RO e-factura.

Ca și regulă generală, termenul de comunicare a facturii în sistemul RO e-factura este de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut de Codul fiscal maxim posibil pentru emiterea facturii.

Procedura fiscală: Observăm că legiuitorul a stabilit două termene aparent contradictorii, astfel încât noi recomandăm transmiterea facturii în sistemul RO e-factura în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia. Cu toate acestea, amintim faptul că atât Codul fiscal, cât și Directiva TVA permit emiterea facturii în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii în care a avut loc faptul generator al TVA, iar prin excepție, în caz accidental, de la acest termen se calculează cele 5 zile lucrătoare.

Nu se vor aplica amenzi între 01 ianuarie și 31 martie 2024 pentru netransmitere. Termenul de transmitere în 5 zile se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. Modificare reglementări privind disciplina financiară – plăți în numerar.

Începând cu 11 noiembrie 2023, plățile/încasările în numerar se limitează la următoarele plafoane:

 

 1. a) Persoană juridică către persoană juridică – la suma de 1000 lei/persoană și la 2.000 lei pentru furnizori cash&carry, fără a depăși suma de 2.000 lei/zi;

Foarte important: suma maximă zilnică este de 2.000 lei pentru toate plățile în numerar către furnizori persoane juridice.

 

 1. b) Persoană juridică către persoană fizică – la suma de 5000 lei/persoană până la data de 31 decembrie 2024 și la suma de 2.500 lei/persoană ulterior datei de 01 ianuarie 2025. Nu există un plafon al sumelor maxime plătibile zilnic către persoane fizice, ci doar limitări individuale. Fac obiectul acestor plăți sumele ce reprezintă dividende, cumpărări de bunuri și servicii de la persoane fizice, plăți de creanță sau alte drepturi.

 

 1. c) Plăți de avansuri de trezorerie în limita sumei de 1000 lei zilnic pentru fiecare persoană ce primește avansuri spre decontare.

 

 1. d) Plăți de la persoane fizice către alte persoane fizice sunt limitate la 10.000 lei pe tranzacție până la data de 31 decembrie 2024 și la 5.000 lei începând cu data de 01 ianuarie 2025.

 

 1. e) Și încasările în numerar sunt limitate astfel:
 • Încasare de la persoană juridică la persoană juridicămaxim 1.000 lei/persoană și 2.000 lei de la cash&carry;
 • Încasări de la persoane fizice ce nu au calitate de asociat/administratormaxim 5.000 lei până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei începând cu 01 ianuarie 2025.

Foarte important!

 • Se interzic împrumuturile date de persoane fizice ce au calitate de asociați/acționari/administratori/alți creditori către persoane juridice în numerar. Acestea se pot realiza doar prin sistemul financiar.
 • Se interzice fragmentarea tranzacțiilor în scopul realizării unor plăți în numerar încadrabile în plafoanele date de noua lege.
 • Legiuitorul permite utilizarea plăților în numerar în plafoanele date pentru plățile la contractele cu plata în rate, menționând aceeași sintagmă ”contracte semnate conform legii”.

 

 1. Se reintroduce în legislație un nou plafon maxim de deținere de numerar în casierie, iar acesta este în sumă de 50.000 lei, iar formatul în care este redactată legea, ne arată că se referă la fiecare casierie deținută de operatorul economic. Desigur, un operator economic poate decide individual, în funcție de specificul activității, câte casierii utilizează.

Există o excepție de la acest plafon, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare, când se efectuează plăți de natură salarială și alte drepturi de personal.

De asemenea, dacă se efectuează alte plăți către persoane fizice, este permisă depășirea acestui plafon, pentru o perioadă de maxim 3 zile lucrătoare, începând cu data scadenței la plată a acestor obligații.

În ipoteza în care un operator economic încasează în numerar sume ce exced acestui plafon, acesta are obligația să depună aceste sume în conturile bancare, în termen de maxim 2 zile lucrătoare.

 

 1. Sancțiunea privind nerespectarea plafoanelor de încasări/plăți în numerar sau a depășirii plafonului de numerar din casierie este amendă în procent de 25% din suma ce excede plafoanelor amintite, dar nu mai puțin de 500 lei.

Toate prevederile privind disciplina financiară a plăților/încasărilor în numerar și a soldului de casierie se aplică în 15 zile de la publicarea legii în Monitorul oficial, respectiv începând cu 11 noiembrie 2023.

 

 1. Se reglementează sistemul național RO e-sigiliu ce presupune că asupra mijloacelor de transport, autoritățile pot aplica sigilii electronice ce reprezintă dispozitive electronice în scopul urmăririi pe cale rutieră a acestora.

În acest moment, legislația prevede doar posibilitatea reglementării acestei proceduri, iar în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, autoritățile fiscale și vamale vor adopta procedura.

 1. Alte prevederi sancționatorii:

Se majorează la sume colosale contravențiile din:

 1. Nerespectarea regimului obligației utilizării caselor de marcat fiscale;
 2. Unele contravenții prevăzute de Codul de procedură fiscală;
 3. Realizarea activităților economice când acestea sunt suspendate de autorități;
 4. Desfășurarea activității cu caracter ilicit;
 5. Îndepărtarea sigiliilor de pe mijloacele de transport;
 6. Necomunicarea facturii în sistemul RO e-factura ulterior perioadei prevăzute în lege când fapta devine contravenție;
 7. Înregistrarea și deducerea TVA de pe facturi care nu sunt comunicate electronic (amenda este egală cu TVA dedusă).

Consultant Fiscal si Auditor Financiar – Adrian Bența

 

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: