Modificari aduse codului fiscal

Monitorul oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021
OUG nr. 130 din 17 Decembrie 2021
Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

OUG nr. 130/2021 aduce multiple modificări la mai multe acte normative, cum sunt cele privind salarizarea în sistemul public, finanțele publice locale, dar în această alertă vom analiza modificările aduse Codului fiscal și modificări aduse Legii nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale. Aceste reglementări sunt enumerate de la art. XXIV la art. XXIX din prezenta ordonanță și intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2022.

Sunt multiple modificări, însă acestea sunt punctuale și pot fi analizate în contextul celorlalte reglementări existente.

Să parcurgem principalele modificări:

1) Cadourile în bani sau în natură inclusiv tichetele cadou acordate de angajatori cu ocazia Paștelui, Crăciunului, respectiv cadourile acordate angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sau acordate în beneficiul copiilor minori cu ocazia zilei de 01 iunie, sunt neimpozabile și nu se datorează contribuții sociale, într-un plafon de 300 lei.

2) Pentru acordarea de tichete cadou cu alte ocazii decât cele enumerate la punctul 1), se datorează atât impozitul pe venit, cât și asigurări sociale obligatorii – a se vedea modificarea adusă la art. 142 lit. r) din Codul fiscal, unde tichetele cadou au fost excluse de la scutirea la asigurările sociale obligatorii.

3) Persoanele fizice ce realizează venituri din pensii datorează contribuția la asigurările de sănătate pentru veniturile din pensii ce depășesc 4.000 lei.

4) Pentru livrarea de locuințe sociale, când suprafața utilă este mai mică de 120 mp, iar prețul este mai mic de 450.000 lei, livrate către persoane fizice, se aplică cota redusă de TVA de 5%, indiferent de numărul de locuințe achiziționate.

5) Se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru locuințele cu suprafața utilă de maxim 120 mp, dacă valoarea locuinței este cuprinsă în plafonul de 450.000 lei, la maxim 700.000 lei, exclusiv TVA, când locuințele sunt livrate către persoane fizice. Această scutire de TVA se aplică pentru o singură locuință vândută către persoane fizice sau familie.

6) Se înființează Registrul achizițiilor de locuințe vândute cu cota de TVA de 5%, iar notarii publici trebuie să verifice în acest registru că pentru locuințele cu prețul între 450.000 lei și 700.000 lei, se poate efectua o singură achiziție de către aceleași persoane fizice.

7) Se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică în sezonul rece (01 noiembrie din anul curent – 31 martie din anul următor), când livrările se fac către: populație, spitale publice și private, unități de învățământ publice, furnizori de servicii sociale publici și privați, unități de cult.

Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale stabilește că va fi considerată infracțiune neplata în termen de 60 de zile de la scadență a impozitelor stopate la sursă. Începând cu 01 martie 2022, următoarea faptă este considerată infracțiune:

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.

În Anexa la prezenta ordonanță sunt enumerate 19 categorii de impozite a căror neplată intră în sfera prezentei infracțiuni.

Acestea sunt:

 • Impozitul pe dividende plătite către o persoană juridică română;
 • Impozitul pe venitul din activități sportive, realizate în mod independent;
 • Impozitul pe venitul din drepturi de autor;
 • Impozitul pe venitul din salarii și venituri asimilate salariilor;
 • Impozitul pe venitul din arendă;
 • Impozitul pe venitul din dobânzi;
 • Impozitul din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social (când se datorează);
 • Impozitul pe venitul din dividende plătite persoanei fizice;
 • Impozitul pe venitul din pensii;
 • Impozitul pe venitul din premii și jocuri de noroc;
 • Impozitul pe venitul din alte surse;
 • Impozitul pe venitul obținut de o persoană fizică din asocierea cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit;
 • Impozitul pe venitul realizat de o persoană fizică din asocierea cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii;
 • Impozitul pe venitul realizat de o persoană fizică din asocierea cu o persoană juridică plătitoare de impozit specific;
 • Contribuția la asigurările sociale;
 • Contribuția la asigurările sociale de sănătate;
 • Impozitul pe venitul obținut din România de nerezidenți, impozit cu reținere la sursă (în toate situațiile în care apare acest impozit);
 • Impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal;
 • Contribuția la fondul pentru mediu.

Consultant Fiscal,
Auditor Financiar,
Adrian Bența

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: