Modificare proceduri deducere sponsorizare aplicabile din 2022

Monitorul oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021
Lege nr. 322 din 29 Decembrie 2021
Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 322/2021 modifică punctual Codul fiscal, cu privire la procedura de reducere la plată a impozitului pe profit, respectiv cu reducerea la plată a impozitului pe venitul microîntreprinderii, atunci când contribuabilii efectuează sponsorizări sau acordă sume prin contracte de mecenat, având în vedere prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizările.

Legea aduce măsuri aplicabile cu data de 01 ianuarie 2022, însă are și măsuri tranzitorii aplicabile acelor sponsorizări aflate în desfășurare la data de 31 decembrie 2021 sau acelor sponsorizări reportate 7 ani pentru plătitorii de impozit pe profit sau 28 de trimestre pentru plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderii.

Pentru a înțelege mai exact efectul acestei legi, amintim tratamentul fiscal al sponsorizărilor aplicabil până la data de 31 decembrie 2021, astfel:

 1. Pentru plătitorii de impozit pe profit, cheltuiala cu sponsorizarea este integral nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, însă reduce impozitul pe profit datorat la plată cu cea mai mică valoare dintre 7,5 la mie din cifra de afaceri anuală, fără a depășii 20% din impozitul pe profit datorat.

Dacă sponsorizarea depășește valoarea amintită anterior, suma ce excede se reportează 7 ani, diminuează impozitul pe profit datorat la fiecare calcul de impozit pe profit, respectând aceleași reguli de reducere a impozitului pe profit.

 1. b) Pentru plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderii, sponsorizările reduc impozitul pe venitul microîntreprinderii cu procentul de până la 20% din impozitul pe venit datorat în trimestrul în care au fost înregistrate cheltuielile de sponsorizare.

Dacă valoarea sponsorizărilor depășește valoarea amintită anterior, suma ce excede se reportează în următoarele maxim 28 de trimestre consecutive și diminuează impozitul pe venitul microîntreprinderii la fiecare termen de plată al impozitului, respectând aceeași condiție de a nu se depăși 20% din impozitul datorat.

 

Legea nr. 322/2021 adoptă următoarea procedură aplicabilă cu 01 ianuarie 2022, astfel:

 • Sponsorizările efectuate în condiția legii sponsorizării rămân cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, însă diminuează impozitul pe profit de plată în cea mai mică valoare dintre 7,5 la mie din cifra de afaceri anuală, fără a depășii 20% din impozitul pe profit datorat.

Dacă sponsorizările efectuate în exercițiul respectiv depășesc această valoare, după diminuarea cu eventualele sume reportate, contribuabilul poate dispune de ”redirecționarea impozitului pe profit” pentru efectuarea de sponsorizări sau acte de mecenat, în termen de mxim 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit.

 • Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, se păstrează reducerea impozitului pe venitul microîntreprinderii în procentul de 20% din impozitul pe venit datorat în acel trimestru.

După închiderea exercițiului financiar și depunerea declarației de impozit pe venit pentru trimestrul al IV lea, contribuabilul calculează plafonul de reducere a impozitului pe venitul microîntreprinderii pentru întreg exercițiul financiar, iar dacă valoarea sponsorizărilor depășește suma de 20% din impozitul la care se putea aplica reducerea, contribuabilul poate ca în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pentru trimestrul al IV lea, să redirecționeze diferența de sponsorizare.

Procedura, modelul și conținutul formularul de redirecționare vor fi adoptate prin ordin al președintelui ANAF.

Tot începând cu data de 01 ianuarie 2022, se pot diminua impozitul pe profit și impozitul pe venitul microîntreprinderii cu cheltuieli de sponsorizare/mecenat, la data efectuării sponsorizării, numai dacă diferența dintre procentul admis al valorii sponsorizării diminuat cu sumele reportate are o valoare pozitivă.

De exemplu, la calculul impozitului pe profit pentru anul 2022, cea mai mică valoare dintre 7,5 la mie din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit este suma teoretică de 1.000 lei. Dacă din perioada anterioară se reportează și se diminuează o sumă teoretică de 700 lei, pentru anul 2022 se poate diminua impozitul pe profit doar cu suma de 300 lei.

Într-o altă situație teoretică, dacă suma reportată din perioada anterioară este mai mare decât 1.000 lei, în exemplul nostru, pentru sponsorizarea aferentă anului 2022 nu se reportează și nu se deduce în perioada următoare nicio sumă.

Măsură tranzitorie:

Legea nr. 322/2021 prevede și măsuri tranzitorii, sponsorizările/actele de mecenat sau bursele private efectuate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, se reportează în perioada următoare, conform termenelor existente la data efectuării respectivelor contracte, fără a depășii anul 2028.

Consultant Fiscal,
Auditor Financiar,
Adrian Bența

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: