Skip to content Skip to footer

Programe de finantare IMM

Program de finanțare IMM
Prin OUG nr. 42 din 02 Aprilie 2020 – pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, s-a
aprobat schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
OUG nr. 42/2020, deși nu este un act normativ de natură fiscală sau financiar
contabilă, vine cu reglementări pentru întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri, în
sensul că se extind programe de garantare a unor împrumuturi, iar facilitatea
în sine constă în acordare de garanții de stat pentru credite luate de la bănci și
subvenționarea de către stat a dobânzii aferente creditelor.
În acest context, vă reamintesc că Legea nr. 346/2004, cu modificările și
completările ulterioare, definește criteriile pentru calificare în categoria IMM,
precum și pentru subcategoriile specifice (microîntreprindere / întreprindere
mică / întreprindere mijlocie).
Conform acestor modificări aduse la programul IMM INVEST ROMANIA, este
de reținut faptul că exista doua mari categorii de facilități.
1. Facilități de care poate beneficia orice firma care se încadrează în noțiunea
de IMM
– în cazul creditului de investiții: valoarea maximă care poate fi accesată de un
beneficiar este de 10.000.000 lei, garanție de stat de maxim 80% și durata
maximă a creditului 72 luni.
– în cazul creditului de capital de lucru / liniilor de credit: valoarea maximă
care poate fi accesată de un beneficiar este de 5.000.000 lei, garanție de stat
de maxim 80% și durata maximă a creditului 36 luni (cu posibilitatea ulterioară
de prelungire pentru încă 36 de luni).
De reținut!
– plafonul valoric maxim al creditelor totale ce pot fi acordate unui singur
beneficiar este de 10.000.000 lei cu titlu de exemplificare – beneficiind de
garanție de stat, o firma poate accesa un credit de capital de lucru de
3.000.000 lei, dar atunci accesarea și a unui credit de investiți se poate realiza
doar în limita sumei de 7.000.000 lei

– subvenționarea dobânzii și a comisioanelor aferente acestor credite se
realizează de la acordarea acestora și până la termenul limita de 31.12.2020,
limitat la plafonul valoric de 800.000 euro
– valoarea maximă a creditului ce poate fi accesat de o firma, indiferent de tipul
creditului este valoarea maximă a următorilor indicatori : 25% din cifra de
afaceri netă aferenta anului 2019 / dublul sumei reprezentând cheltuielile
salariale (inclusiv contribuțiile sociale obligatorii) pentru anul 2019 / nevoile de
lichiditate pentru următoarele 18 luni (justificate însă în baza unor documente
probante întocmite in acest sens de potențialul beneficiar).
2. Facilități aplicabile limitativ doar microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.
Se mențin cele expuse anterior, ca și procedură, cu următoarele deosebiri
esențiale:
– valoarea maximă: pentru creditele privind capitalul de lucru: 500.000 lei, iar
pentru creditele de investiții : 1.000.000 lei
– garanția de stat este de 90% (față de 80% în situația precedentă).
Actul normativ menționat enumeră și criteriile de eligibilitate pentru a obține
garanția de stat, cele mai relevante criterii generale în acest sens fiind – doar
cu titlu exemplificativ – următoarele:
– nu înregistrează obligații fiscale restante
– se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020
– de principiu nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip
leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 (textul de
lege conținând totuși niște excepții, în raport de încadrarea restantelor)
– nu se află în interdicție de a emite cecuri
– nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice dar
există și o serie de alte criterii enumerate punctual de actul normativ, inclusiv
criterii suplimentare specifice pentru subvenționarea dobânzii.
Dacă beneficiarul nu rambursează creditul, statul va achita băncii sumele
datorate de debitor (practic, banca execută garanția acordată de stat), iar –ulterior – va solicita suma la plata de la debitor (cu perceperea inclusiv a
obligațiilor accesorii, calculate in mod similar obligațiilor fiscale accesorii
pentru neachitarea obligațiilor fiscale principale, în acord cu prevederile
codului de procedura fiscala).
În încheiere, vă fac precizarea că, pentru o buna înțelegere a prevederilor
aduse de OUG nr. 42 / 2020 acestea trebuie citite, înțelese și analizate nu în
mod singular, ci în mod corelativ prin raportare la prevederile OUG nr. 117 /
2017
Cum putem efectiv să beneficiem de program?
Ne adresăm unei bănci și solicităm aprobarea împrumutului cu garanții de stat.
Cunoaștem că toate băncile participă la acest program, cel puțin declarativ.
Mult succes celor interesați!

Sursa: Consultant fiscal, Auditor financiar, Adrian Bența.

Lasa un comentariu

0.0/5

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.