Noutati privind scutirea pentru plata impozitului pe venit pentru programatori

In Monitorul Oficial nr 22 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat OMFP 2.903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator prin care au fost modificate criteriile pentru scutirea de impozit pe venit care se acordă angajaţilor din IT, reglementare care intra in vigoare incepand cu 1 februarie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

Noutatea consta in eliminarea plafonului de 10.000 USD / angajat pe care angajatorul trebuia sa il atinga la nivelul cifrei de afaceri din anul precendent din creatia de programe IT. Pentru societatile de profil care se infiinteaza in cursul anului 2017, scutirea pentru plata impozitului pe venitul din salarii se aplica atat pentru anul infiintarii cat si pentru anul urmator.

Raman totusi o serie de conditii de indeplinit pentru societatile care au activitati de creatie programe IT care doresc sa beneficieze de aceasta scutire:

 • angajatorul trebuie sa realizeze una din activitatile corespunzatoare creatiei de programe IT, conform urmatoarelor coduri CAEN:
  • CAEN 5821 “Activitati de editare a jocurilor de calculator”;
  • CAEN 5829 “Activitati de editare a altor produse software”;
  • CAEN 6201 “Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)”;
  • CAEN 6202 “Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”;
  • CAEN 6209 “Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei”.
 • posturile pe care sunt angajati cei care beneficiaza de scutirea impozitului pe venitul din salarii pot fi dupa cum urmeaza:
  • Administrator baze de date
  • Analist
  • Inginer de sistem în informatică
  • Inginer de sistem software
  • Manager de proiect informatic
  • Programator
  • Proiectant de sisteme informatice
  • Programator de sistem informatic
 • postul trebuie sa faca parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • angajatii sa deţina o diploma acordata după finalizarea unei forme de învatamant superior de lungă durata sau sa detina o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata si sa presteze efectiv una dintre cele 8 activitati de mai jos;
 • angajatorul sa realizeze in anul fiscal precedent (distinct în balantele analitice) venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator. Societatile care se infiinteaza in cursul unui an fiscal sunt exceptate de la indeplinirea acestei conditii pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator. De asemenea, societatile care au facut in cursul anului obiectul unei reorganizari pot beneficia de facilitatea fiscala, fiind exceptate de la indeplinirea acestei conditii pentru anul in care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

Totodata, societatile angajatoare trebuie sa intocmeasca dosarul cu documentele justificative, in vederea aplicarii pentru scutirea impozitului pe venitul din salarii. Acesta va contine:

 • actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fisa postului;
 • copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lungă durata, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, dupa caz, a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea “conform cu originalul” a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, pentru cetatenii statelor membre ale UE, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene;
 • copia cu mentiunea “conform cu originalul” a contractului individual de munca;
 • statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii;
 • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste solicitarea initierii procesului de creatie de programe pentru calculator;
 • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.Scutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire.

 

 

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: