Noutati fiscale de mare impact – partea I: noi impozite datorate, modificari cote impozit microintreprindere, crestere taxe domeniul IT, constructii, agricultura

În Monitorul oficial de vineri, 27 octombrie 2023, s-a publicat Legea nr. 296/2023, ce reglementează unele măsuri fiscal-bugetare.
Sunt cele mai ample și am putea spune și severe măsuri fiscale din ultimii ani ce afectează o categorie foarte largă de contribuabili.

 

Modificările fiscale sunt:

 

 1. Se reglementează un nou impozit datorat de persoanele fizice aplicat asupra proprietăților imobile (clădiri și terenuri) ce depășesc suma de 2.500.000 lei sau autoturisme cu valoare mai mare de 375.000 lei, impozit in procent de 0,3% din ce excede peste aceste două plafoane.

Procedura fiscală: Persoana fizică depune la autoritatea fiscală unde este arondată o declarație de impunere până în data de 30 aprilie din anul curent pentru exercițiul curent și tot până la această dată trebuie efectuată plata impozitului.

De reținut: pentru auto se plătește impozitul doar în primii 5 ani de la dobândirea autoturismului.

Se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. Se introduce un impozit minim pe profit pe cifra de afaceri ce depășește suma de 50.000.000 Euro în procent de 1% din cifra de afaceri modificată fiscal (nu este cifra de afaceri). Se va plăti la buget suma cea mai mare, fie 16% impozit pe profit calculat în modul deja reglementat, fie acest 1%.

Baza de calcul este: IMCA = 1% x (VT venituri totale – Vs venituri scutite – I active imobilizate și în curs – A amortizare). Toate acestea au ca reper data de 01.01.2024.

Procedura fiscală: Se vor efectua două calcule separate, unde vom analiza în cascadă cum ținem cont de bonificațiile OUG nr. 153/2020 privind reducerea impozitului pe profit pentru majorarea capitalurilor proprii, de sponsorizări și alte reduceri.

De reținut: reglementarea este adoptată și pentru grupurile fiscale din perspectiva impozitului pe profit.

Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. Se introduce un impozit nou diferit de impozitul pe profit în procent de 2% din cifra de afaceri, pentru anii 2024 și 2025 plătit de instituțiile de credit.

Procedura fiscală: Impozitul se plătește trimestrial până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat pentru trimestrele T1-T3. Pentru trimestrul al-IV-lea scadența este 25 martie din anul următor.

De reținut: din anul 2026 impozitul se reduce la 1%.

Se aplică din data 01 ianuarie 2024.

 

 1. Se va achita un impozit pe profit diferit pentru persoanele ce desfășoară activități în sectoarele de activitate de petrol și gaze naturale în procent de 0,5% din cifra de afaceri modificată fiscal. Se va achita acest impozit care este diferit de impozitul pe profit și reprezintă o cheltuială nedeductibilă.

Procedura fiscala: Baza de calul este: IMCA = 0,5 % x (VT venituri totale – Vs venituri scutite – I active imobilizate și în curs – A amortizare). Toate acestea au ca reper data de 01.01.2024.

De reținut: prin Ordin al Ministrului Finanțelor se va adopta procedura de identificare a acestor contribuabili.

Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. Se modifică cota de impozitare a veniturilor microîntreprinderii, în sensul că există două procente de 1% și 3%, însă se păstrează plafonul veniturilor impozabile de 500.000 Euro pentru calitatea de microîntreprindere.

Procedura fiscală: Următoarele domenii de activitate ale unei microîntreprinderi sunt supuse impozitului cu procentul de 3%, indiferent de valoarea veniturilor: CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator; 5829 – Activități de editare a altor produse software; 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client; 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 5590 – Alte servicii de cazare; 5610 – Restaurante; 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică, care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii; 8621 – Activități de asistență medicală generală; 8622 -Activități de asistență medicală specializată; 8623 – Activități de asistență stomatologică; 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Pentru celelalte microîntreprinderi ce au obiect de activitate ce nu se regăsesc în aceste coduri CAEN, impozitarea este în procent de 1% pentru venituri de până la 60.000 Euro și de 3% începând cu trimestrul în care se depășește acest plafon. Cursul de schimb este cel de la data de 31 decembrie al anului anterior – 31.12.2023 pentru anul 2024.

De reținut: se mențin restricțiile privind obligația plății de impozit pe profit pentru acele societăți ce desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc, au consultanță și management mai mult de 20% în total venituri (fără consultanță fiscală), fac intermediere în domeniul bancar și în asigurări etc.

Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. Persoanele salariate ce realizează programe pentru calculator beneficiază de scutirea la impozitul pe venitul din salarii doar pentru suma de 10.000 lei brut. Pentru sumele ce exced acestui plafon se datorează impozit pe venitul din salarii.

Procedură fiscală: Un programator beneficiază de această facilitate doar la un singur angajator unde își declară locul de muncă de bază. Angajatorul trebuie să ceară o declarație a salariatului cu locul de muncă de bază.

De reținut: prin ordinul comun al mai multor ministere (finanțe, cercetare, muncă etc.) se vor adopta noile condiții de încadrare la persoane ce creează programe de calculator ce au dreptul la această facilitate.

Se aplică din data 01 noiembrie 2023.

 

 1. Se reiterează scutirea la impozitul pe venitul din salarii pentru salariații din domeniul construcțiilor și în agricultură pentru un venit lunar de 10.000 lei. Pentru suma ce excede se datorează impozit pe venitul din salarii.

Procedură fiscală: Scutirea de impozit se acordă doar la un singur angajator. Angajatorul trebuie să solicite salariatului unde își declară locul de muncă de bază o declarație pentru a se beneficia de scutire.

De reținut: încadrarea în muncă se poate face prin contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, cu condiția respectării salariului minim brut garantat în plată aplicabil în domeniul construcțiilor și în agricultură.

Se aplică din data de 01 noiembrie 2023.

 

 1. Contribuția la sănătate pentru activitatea sportivă ce se reține la sursă de către plătitorii de venit se deduce la calculul impozitului pe venitul din activitatea sportivă. Anterior suma nu era deductibilă la determinarea impozitului pe venit.

Procedură fiscală: Când se determină impozitul pe venit pentru activitatea sportivă ce se reține la sursă de plătitorul de venit, din venitul brut se scade suma datorată la contribuția de sănătate și apoi se aplică impozitul pe venitul din activități sportive în procent de 10%. A se vedea noua procedură cu contribuția la sănătate în materialul de mai jos.

De reținut: se păstrează actuala obligație declarativă prin depunerea Declarației 112, însă trebuie modificat formatul acestei declarații.

Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. Dacă salariatul beneficiază de vouchere de vacanță, decontarea concediului (serviciile turistice sau de tratament) este un venit impozabil chiar daca este în limita procentului de 33% din salariul de bază lunar, fără a depăși salariul mediu brut într-un an.

Procedura fiscală: Pentru a se beneficia de scutirea de impozit sau de scutirea de asigurări sociale pentru decontarea cheltuielilor de vacanță, nu se acordă vouchere de vacanță. Nu este interzisă acordarea simultană a cheltuielilor de vacanță cu vouchere de vacanță, însă sumele cu vacanța intră în sfera impozitului pe salarii și asigurări sociale.

De reținut: se recomandă o simulare fiscală, dacă este mai oportun acordarea de vouchere de vacanță (ce sunt impozitate doar cu impozitul de 10% și mai nou cu contribuția la asigurările de sănătate de 10% și nu se supun asigurărilor sociale – contribuția la pensie), față de decontarea cheltuielilor cu turism și tratament.

Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. Se introduce un impozit în procent de 70% pentru veniturile la care organul de inspecție fiscală nu identifică sursa cu ocazia inspecțiilor la care persoanele fizice sunt obiectul verificării.

Procedura fiscală: Legiuitorul păstrează actuala procedură fiscală privind verificarea situației personale la persoanele fizice. Acesta doar majorează impozitul de la 16%, cât este în prezent, la 70%, cât va fi de la 01.07.2024. Aici trebuie extinsă analiza cu lipsa de aplicare retroactivă a legii, respectiv cu impozitarea în vigoare la data nașterii venitului.

De reținut: prin depunerea la autoritatea fiscală a declarațiilor de impozit pe venit, chiar și cu întârziere, se identifică o sursă de venit chiar și pentru veniturile din alte surse.

Se aplică din data de 01 iulie 2024.

 

 1. Contribuabilii, persoane fizice, ce realizează venituri din activități independente impozitate în sistem real au dreptul să deducă la calculul impozitului pe venit contribuția la asigurările de sănătate și contribuția la asigurările sociale – pensie. Anterior nu se putea deduce contribuția la sănătate.

Procedura fiscală: Modificarea este dată de faptul că o persoană fizică ce realizează venituri de natură extrasalarială va achita mai multe contribuții la sănătate diferențiate pe categorii de venituri, și nu ne referim la majorarea bazei de calcul, ci la faptul ca această persoana fizică dacă obține venituri din activități independente plătește o contribuție la sănătate ce are ca valoare minim 6 salarii minime brute și plafon maxim 60 de salarii minime brute, dar dacă obține în același an fiscal și venituri din dividende etc., mai plătește suplimentar o altă contribuție la sănătate cu baza de calcul de la 6 la 24 de salarii minime.

De reținut: probabil Declarația unică se va modifica pentru secțiunea aferentă asigurărilor de sănătate unde se va prezenta suma aferentă activității independente și suma aferentă altor venituri extrasalariale.

Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.

 

 1. La calculul impozitului pe veniturile din drepturi de autor, pentru care venitul se determină în sistem real, se permite deducerea contribuției de sănătate.

Procedura fiscală: Determinarea venitului impozabil din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală/drepturi de autor în sistem real, cu conducerea contabilității în acest sistem este mai rar întâlnită, dar este posibilă. Astfel, la calculul impozitului pe venit, contribuția la sănătate este deductibilă. Apreciem că și în această situație se va modifica declarația unică pentru defalcarea contribuției la sănătate pentru drepturile de autor. Se aplică cu 01 ianuarie 2024.

 

 1. Contribuția la fondul de pensii administrat privat – Pilonul al II lea – nu este obligatorie pentru salariații din domeniul creării de programe de calculator, construcții și agricultură. Se extinde această reglementare pentru salariații ce fac programare.

Procedura fiscală: În anul 2023, pilonul II este în procent de 3,75%, iar contribuția la sistemul public este 21,25%. Se aplică cu 01 noiembrie 2023.

În anul 2024 contribuția la pilonul II este 4,25%, dacă nu se modifică actualul cadru normativ – art. 43 alin. (4) din Legea nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat. Astfel, contribuția la sistemul public de pensii este în procentul de 20,75%.

Notă: acești salariați au dreptul să opteze în scris prin cerere depusă la angajator pentru plata contribuției la Pilonul al II lea, caz în care contribuția la pensie este de 25%.

 

 1. Se abrogă calitatea de persoane scutite la contribuția de sănătate a persoanelor salariate din domeniul de activitate construcții și agricultură.

Procedură fiscală: Este o corelare cu abrogarea scutirii la plata contribuției la sănătate, acum abroga calitatea de persoană ce nu este obligată la plata contribuției la sănătate.

Se aplică cu 01 noiembrie 2023.

 

 1. Se menține scutirea de asigurări de sănătate pentru veniturile realizate de prosumatori, persoane fizice, dar numai pentru această categorie de venituri.

Procedură fiscală: Societățile ce efectuează distribuția energiei electrice ce plătesc/compensează obligații de plată către prosumatori, persoane fizice, nu rețin și nu plătesc contribuția de sănătate.

 

 1. Se introduce obligația plății contribuției de sănătate în procent de 10% pentru tichetele de masă și pentru vouchere de vacanță.

Procedură fiscală: Contribuția la sănătate pentru tichete de masă sau vouchere de vacanță este calculată la valoarea nominală. Trebuie modificate softurile de salarii având în vedere faptul că pentru salariul în bani baza de calcul este salariu brut cu reținere, iar pentru tichete este valoarea nominală.

Se aplică cu 01 ianuarie 2024.

Notă: pentru tichetele de masă și vouchere acordate în bani pe card se poate aplica stopajul la sursă, dar dacă acestea sunt acordate pe hârtie contribuția la sanătate se reține din salariu net rămas. În ambele situații se reduce salariu net.

 

 1. Venitul net din activități independente devine o sumă distinctă de alte venituri extrasalariale și se datorează separat contribuția la asigurări de sănătate.

Procedură fiscală: Persoanele fizice ce desfășoară activități independente impozitate, atât în sistem real, cât și prin tranșe de venit, datorează contribuție la sistemul de sănătate în procent de 10% din suma venitului net sau suma tranșei de venit, iar baza maximă de calcul a contribuției la sănătate, anuală, este de 60 de salarii minime brute garantate în plată.

La data prezentei analize, salariu minim garantat în plată este de 3.300 lei. Plafonul venitului net aflat în sfera contribuției la sănătate este 3.300 x 60 = 198.000 lei. Contribuția datorată la plată este de 19.800 lei. Această contribuție se datorează chiar dacă persoana fizică are și calitate de salariat și separat de alte venituri extrasalariale.

Notă: se păstrează aceeași procedură declarativă cu depunerea declarației unice până în data de 25 mai din anul următor.

Se aplică cu 01 ianuarie 2024.

 

 1. Suma altor venituri de natură extrasalarială (cedarea folosinței bunurilor, dividende și dobânzi, câștigul din vânzarea de acțiuni sau părți sociale, alte surse, etc.) sunt în sfera contribuției la sănătate, iar bază de calcul este 6 sau 12 sau 24 de salarii minime brute.

Procedura fiscală: Suma acestor venituri extrasalariale se compară cu cele 3 plafoane și contribuția se achită după depășirea plafonului de 6 salarii minime.

Notă: se păstrează aceeași procedură declarativă cu depunerea declarației unice până în data de 25 mai din anul următor. Se aplică cu 01 ianuarie 2024.

 

 1. Contribuția la sănătate pentru activitatea sportivă se reține la sursă în momentul plății venitului de plătitorul de venit. Acesta reține contribuția și o achită la buget. Aceasta este regula principală, dar mai sunt situații în care persoana fizică depune declarația.

Procedura fiscală: Se declară prin declarația 112 și plata se face până în data de 25 a lunii următoare.

Se aplică cu 01 ianuarie 2024.

 

Sursa: Consultant Fiscal si Auditor Financiar – Adrian Bența

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: