Modificari importante in legislatia pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului

Sensul legii este de a prevenii posibilitatea spalarii banilor si finantarii terorismului prin proceduri interne si intervine obligatia raportarii catre oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor. Aceasta este Autoritatea decizionala cu privire la aplicarea acestei legi.

Cine sunt entitatile raportoare – art. 5 din lege?

Entitatile raportoare sunt:

 1.  institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
 2.  institutiile financiare persoane juridice române si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
 3.  administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
 4.  furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 5. auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;
 6.  notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vânzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
 7.  furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, oricare ar fi alte servicii prestate;
 8.  agentii imobiliari;
 9.  alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.

Ce tipuri de tranzactii se raporteaza?

Exista doua tipuri de tranzactii supuse raportarii:

 1.  raportul pentru tranzactii suspecte;
 2.  raportul pentru tranzactii ce nu sunt cu indicatori de suspiciune.

Depunerea raportului pentru tranzactii suspecte: entitatile raportoare depun raportul pentru tranzactii suspecte indiferent de suma transferata daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca bunurile provin din infractiuni de spalare de bani sau au legatura cu finantarea terorismului, persoana implicata nu este cine pretinde a fi, sunt suspiciuni cu privire la scopul si motivatia economica a tranzactiei.

Transmiterea raportului pentru tranzactii nesuspecte – art. 7 din lege

Institutiile financiare raporteaza catre oficiu tranzactiile ce depasesc 15.000 euro. Celelalte entitati raportoare raporteaza tranzactiile ce depasesc 10.000 euro. Remiterile de bani (transferuri ce nu folosesc conturi bancare) se raporteaza când depasesc 2.000 euro (se refera la plati/incasari in numerar iar cele mai comune in practica sunt ridicarea in numerar a dividendelor sau a avansurilor spre decontare).

Termenele de comunicare a rapoartelor la oficiu:

 1.  raportarea tranzactiilor considerate suspecte se va face de indata (instant când ai luat la cunostinta);
 2.  tranzactiile considerate nesuspecte se vor raporta in termen de 3 zile.

Persoana desemnata – art. 23 din lege:

Entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv in format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta.
Institutiile de credit si institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate la nivelul conducerii, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.
Foarte important: Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i).
Totodata, definitia “beneficiarului real” este amendata in prezenta lege, reprezentand “orice persoana fizica ce detine sau controleaza  in cele din urma clientul si/sau persoana fizica caruia/careia se realizeaza , o tranzactie, o operatiune sau o activitate”.
Legea stabileste ca se va intelege in mod obligatoriu cel putin urmatoarele situatii de identificare a unui beneficiar real:

 1. Pentru societatile infiintate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile cu modificari
 2. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%;
 3. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice
 4.  in cazul fiduciilor:

–  constituitorul/constituitorii;
– fiduciarul/fiduciarii;
–  protectorul/protectorii, daca exista;
–  beneficiarii sau, in cazul in care persoanele care beneficiaza de constructia juridica sau entitatea juridica nu au fost inca identificate, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza constructia juridica sau entitatea juridica;
– oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

in cazul entitatilor juridice precum fundatiile si al constructiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizica (persoanele fizice) care ocupa pozitii echivalente sau similare celor mentionate la lit. b);

Declararea la oficiu a beneficiarului real

Persoanele juridice supuse inregistrarii la Registrul Comertului vor depune la Registrul Comertului o declaratie privind beneficiarul real in urmatoarele situatii:

– la inmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare a declaratiei.

Declaratia anuala se depune la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, iar daca intervine o modificare in termen de 15 zile (a se retine 15 zile de la AGA aprobarii bilantului sau a modificarii).

Foarte important – art. 62 din lege:

In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pâna in 21.07.2020 trebuie depusa la Registrul Comertului declaratia cu beneficiarul real. Atentie, cele 15 zile termen de depunere a declaratiei cu beneficiarul real pentru aprobarea situatiilor financiare este anterior si are prioritate.

Tot in termen de 12 luni si asociatiile si fundatiile trebuie sa realizeze cerintele de conformare la prezenta lege.

Important la dublu: declaratia cu beneficiarul real se poate da fie in fata reprezentantului Registrului Comertului sau se poate depune in forma autentica (notar public), si se comunica personal sau prin reprezentant.

Declaratia cu beneficiarul real contine elementele urmatoare: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta.

Un formular poate fi descarcat aici:
https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf

Legea completa o puteti vizualiza aici
http://www.onpcsb.ro/pdf/nlpcsb.PDF

 

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: