Prorogare termene esalonare plata obligatii fiscale

Monitorul oficial nr. 0988 din 26 octombrie 2020
OUG nr. 181 din 22 Octombrie 2020
Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Actul normativ analizat astăzi aduce prorogări ale scadențelor unor obligații bugetare și o procedură a eșalonării la plată pentru obligațiile fiscale scadente după declararea stării de urgență.

Ca și structură actul normativ este redactat sub forma unui număr de 3 capitole astfel:

 • Capitolul I – procedura eșalonării la plată
 • Capitolul al II lea – alte măsuri fiscale
 • Capitolul al III lea – modificări și completări de acte normative

Pentru ușoara parcurgere a analizei nu vom ține cont de ordinea aceasta ci vom parcurge ordonanța de urgență în funcție de prioritățile considerate de noi ca fiind cele mai urgențe.

2) Reducere la plată a impozitului pe venitul din activități specifice – art. 14 din OUG nr. 181/2020

Operatorii economici plătitori de impozitul pe venitul din activități specifice sunt scutiți la plata impozitului specific pentru perioada de la data intării în vigoare a prezentei ordonanțe și până la data de 31 decembrie 2020.

Nota: la calcul impozitului se va ține cont de reducere perioadei cu 90 de zile conform OUG nr. 99 din 2020 și de reducerea perioadei generată de suspendarea activității pe durată stării de alertă conform art. IX din OUG nr. 48/2020

3) Posibile reducere ale impozitului pe clădiri datorat bugetului local – art. 15 din OUG nr. 181/2020

Dacă doresc consiile locale pot acorda reducerea impozitului pe clădiri cu destinație nerezidențială deținute de operatori economici afectați de criza economică. Reducerea poate să fie de până la 50% din impozit. Operatorul economic trebuie să dețină certificat de situație de urgența. Consiliiele locale pot lua aceste hotărâri până în data de 02 decembrie 2020. Operatoriie economici interesați au dreptul să solicite reducerea de impozit prin depunerea unei documentații până în data  de 21 decembrie 2020.

4) Restructurarea unor obligații bugetare – reactivare OG nr. 6/2019 – art. 19 din OUG nr. 181 din 2020.

Operatorii economici ce au datorii restante la data de 31 iulie 2020 (art. I alin. (1) din OUG nr. 6/2019 cu modificări) pot solicita restructurarea datoriilor bugetare. Cererea se poate depune până în data de 31 iulie 2021.

Notă: trebuie îndeplinite condițiile din ordonața nr. 6/2019 – actualul act normativ doar extinde posibilitatea de aplicare și pentru alți operatori ce nu s-au putut încadra deja în acele condiții.

5) Tratamentul fiscal al testelor de diagnosticare covid 19 – art. 20 din OUG nr. 181/2020

Se precizează în mod expres că aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe venitul din activități independente/profesii libere.

Se precizează expres că aceste cheltuieli suportate de angajator pentru salariați nu sunt venituri de natură salarială și sunt sume scutite de asigurările sociale obligatorii la nivelul persoanei fizice.

Notă: apreciem că la nivelul unui plătitor de impozit pe venit aceste cheltuieli sunt efectuate în scopul activității economice și sunt integarl deductibile la calculul impozitului pe profit conform art. 25 alin. (1) din Codul fiscal.

6) Procedura esalonării la plată a obligațiilor fiscale art. 1 – art. 13 din OUG nr. 181/2020.

Acestă procedură este amplu reglementată și se impune o analiză pe textul normativ pentru persoana ce dorește aplicarea. Noi sintetiză elementele principale.

a). Se adresează acelor contribuabili ce nu au inregistrat datorii bugetare scadente la data declarării situației de urgență. Situația de urgență a fost declarată în data de 16 martie 2020 prin decretul prezidențial nr. 195 din 16 martie 2020.

b). Pot să beneficieze de eșalonarea la plată și acei contribuabili ce au datorii restante la data de 16 martie 2020 cu condiția să achite aceceste datorii înainte să solicte certificatul de atestare fiscală.

c). Debitorul interesat trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, conform vectorului sau fiscal.

d). Cererea de esalonare se poate depune cel mai târziu până la data de 15 decembrie 2020. (a se vedea conform analizie de la punctul 1 că nu se aplică executarea silită până la termenul maximal de depunere și aprobare/respingere a cererii.)

e). Esalonarea se poate acorda pe o perioadă de maxim 12 luni.

f). Cererea de eșalonare se soluționează cu aprobare/respingere în termen de 5 zile de la depunere, iar în acelasi termen se eliberează și certificatul de atestare cu suma obligaților fiscale.

g). În cazul aprobării eșalonării la plată se adoptă decizia de eșalonare la plată însoțită de graficul de eșalonare a plății ce face parte din decizia de eșalonare.

h). Principala condiție de păstrare a eșalonării la plată este declararea și achitarea la zi a obligațiilor fiscale curente pe perioada eșalonării. Se acordă un termen de grație de 30 de zile pentru păstrarea eșalonarii.

i). Pe durata eșalonării la plată se datorează dobânzi de întârziere în procent de 0,01% pe zi.

j). Pentru ratele neachitate la scadență se datorează penalități de întârziere în procent de 5% din suma întârziată la plată ce se aplică inclusiv la penalitatea de mai sus.

k). Procedura efectivă și formulare se vor adopta în termen de 15 zile de la rezenta ordonanță prin ordin al președintelui ANAF.

Sursa: Consultant Fiscal, Auditor Financiar, Adrian Bența

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: