Precizari importante in legislatia pentru combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului

Revenim atat cu clarificari cat si cu reamintirea faptului ca aveti anumite obligatii de indeplinit conform legislatiei pentru combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.

Cine sunt entitatile raportoare – art. 5 din lege?

 • institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
 • institutiile financiare persoane juridice române si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
 • administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
 • furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 • auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;
 • notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vânzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
 • furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, oricare ar fi alte servicii prestate;
 • agentii imobiliari;
 • alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.

Ce tipuri de tranzactii se raporteaza?

Exista doua tipuri de tranzactii supuse raportarii:

 • raportul pentru tranzactii suspecte;
 • raportul pentru tranzactii ce nu sunt cu indicatori de suspiciune – aici trebuie raportate tranzactiile in numerar care depasesc 2000 eur; aceasta obligatie revine entitatilor raportoare reprezentate de persoana desemnate din cadrul fiecarei societati. 

Practic, entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv in format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta.

Ulterior inregistrarii online a persoanei desemnate, veti primi un document care trebuie semnat, stampilat si transmis prin Posta catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor – procedura obligatorie de realizat pana cel tarziu in data de 17 ianuarie 2020 .

Mai jos gasiti clarificari date de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor:

Intrebari:

 1. Intrebare:

Cum se Indeplineste obligatia de desemnare a unei persoane In relatia cu Oficiul ?

Raspuns:

Desemnarea unei persoane In relatia cu Oficiul, obligatie prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, se realizeaza exclusiv In format electronic, prin accesarea site-ului institutiei – rubrica ”Desemnare persoana si raportare on-line” – subrubrica ”Desemnare persoana si raportare on-line” si parcurgerea etapelor In vederea obtinerii unui cont In Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

PRECIZARE:

Persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 NU au obligatia de a desemna o persoana in relatia cu Oficiul. Pentru entitatile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane in relatia cu Oficiul inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 129/2019 sau care nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, vor transmite informatiile in temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv in format electronic, prin parcurgerea etapelor in vederea obtinerii unui cont In Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

 1. Intrebare:

Care sunt entitatile raportoare ce au obligatii conform Legii nr. 129/2019 ?

Raspuns:

Intra sub incidenta Legii nr. 129/2019 DOAR entitatile prevazute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv:

a) institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;

b) institutiile financiare persoane juridice române si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, In nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza,
cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;

f) notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, In cazul In care acorda asistenta pentru Intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vânzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv In valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si In cazul In care participa In numele sau pentru clientii lor In orice operatiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decât cei prevazuti la lit. e) si f);

h) agentii imobiliari;

i) alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, In calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, In masura In care efectueaza tranzactii In numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura Intre ele.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1), agentii si distribuitorii institutiilor emitente de moneda electronica si institutiilor de plata, inclusiv cei ai institutiilor din alte state membre care presteaza servicii pe teritoriul României ori punctul central de contact, dupa caz, respecta obligatiile legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.

(3) In aplicarea alin. (2), institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata le impun contractual agentilor si distribuitorilor prin care presteaza servicii pe teritoriul României conformarea la prevederile din prezenta lege si din reglementarile emise In aplicarea acesteia si stabilesc mecanismele de conformare”.

 1. Intrebare:

Obligatia prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei personae in relatia cu Oficiul, trebuie indeplinita de catre entitatile mentionate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 si pentru clientii proprii ?

Raspuns:

Obligatia prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane in relatia cu Oficiul, trebuie Indeplinita de insasi entitatea careia ii revine respectiva obligatie, si nu de catre auditorul, expertul contabil, contabilul autorizat, cenzorul sau persoana care Ii acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila.

 1. Intrebare:

Obligatia de raportare catre Oficiu a tranzactiilor cu sume In numerar, In lei sau In valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 10.000 euro, efectuate de catre clientii entitatilor mentionate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 revine acestor entitati sau clientilor ?

Raspuns:

Raportarea catre Oficiu a tranzactiilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 10.000 euro, efectuate de catre clientii entitatilor mentionate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clientilor Insisi si nu auditorului, expertului contabil, contabilului autorizat, cenzorului sau persoanei care Ii acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila.

PRECIZARE:

In situatia in care, din verificarile realizate cu privire la activitatile clientilor proprii, rezulta indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entitatile mentionate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligatia transmiterii unui raport de tranzactii suspecte.

 1. Intrebare:

Care sunt obligatiile de raportare ale entitatilor raportoare conform Legii nr. 129/2019 ?

Raspuns: 1. Raportarea tranzactiilor suspecte – art. 6. 2. Raportarea tranzactiilor care NU prezinta indicatori de suspiciune – art. 7, respectiv: – raportarea tranzactiilor cu sume In numerar, In lei sau In valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 10.000 euro; – raportarea transferurilor externe In si din conturi, In lei sau In valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 15.000 euro, realizata EXCLUSIV de catre institutiile de credit si institutiile financiare definite conform legii; – raportarea transferurilor de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 2.000 euro, realizata EXCLUSIV de catre entitatile prin intermediul carora se realizeaza activitatea de remitere de bani. PRECIZARE: Raportarea tranzactiilor cu sume In numerar, In lei sau In valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul In lei a 10.000 euro, nu exclude si raportarea acestora ca tranzactii suspecte, daca exista indicatori de suspiciune, conform art. 6 din lege.

Mai multe detalii gasiti aici.

http://www.onpcsb.ro/faq-onpcsb

 

Sursa: http://www.onpcsb.ro/

 

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: