Author Archive

Proiect de lege: majorarea salariului minim la 1.450 lei

Conform unui proiect de lege depus de Ministrul Muncii salariul minim pe economie ar putea creste cu 16% fata de plafonul actual si anume de la 1.250 lei la 1.450 lei. Pentru a intra in vigoare acest lucru este necesara aprobarea propunerii de catre Guvern si totodata publicarea in Monitorul Oficial.

Aceasta ar urma sa fie a doua majorare a salariului minim pe economie in mai putin de 12 luni: in mai 2016 salariul minim brut a crescut cu 19%, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.

 

TVA se reduce la 19% incepand cu 1 ianuarie 2017

Cota standard de TVA se diminueaza incepand cu 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, in baza prevederilor din Codul fiscal conform art 291, alin (1) b.

In acest context, firmele trebuie sa ia anumite masuri: programele informatice si casele de marcat care emit bonuri fiscale trebuie sa fie pregatite pentru aceasta modificare de cota TVA.

Totodata, trebuie acordata o atentie sporita operatiunilor aflate in curs de derulare la sfarsitul anului 2016 si care se finalizeaza in anul 2017 cand cota TVA este redusa: “Conform Codului fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator pentru TVA. Fapul generator intervine, de regula, la data livrarii produselor sau prestarii serviciilor”.

Insa, atunci cand factura se emite inainte de livrarea de bunuri/ prestarea de servicii, sau atunci cand se emite o factura de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii. Totusi, in cazul in care cota de TVA se modifică si la data faptului generator este o nouă cota de TVA, facturile de avans sau facturile emise anterior trebuie stornate cu cota veche de TVA si refacturate cu noua cota de TVA.

Din 2017, POS- ul obligatoriu pentru majoritatea comerciantilor cu amanuntul si pentru institutiile publice

 

Incepand cu 1 ianuarie 2017, conform Legii nr. 209/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata urmatorii operatori sunt obligati sa se doteze cu POS uri:

 • Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei
 • Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica, precum si institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata.

Totodata, acesti operatori ofera serviciul de avans in numerar la terminalele de plata in baza contractelor incheiate cu institutiile acceptante si pot acorda avansuri in numerar, potrivit legislatiei in vigoare. Acestea afiseaza la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum si informatii privind costurile serviciului.

Avansul anterior mentionat se evidentiaza distinct pe bonul fiscal si nu poate depasi suma de 200 de lei. Tranzactiile privind avansul in numerar se asimileaza retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzactiilor se stabilesc conform contractelor in vigoare intre parti. Comerciantii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depasi 1% din valoarea avansului acordat.

 

Impozit nou pentru operatorii din domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri si alimentatie publica

 

 

Conform prevederilor Legii Nr. 170/2016 art 3,  s-a introdus un nou tip de impozit  – impozitul specific – pentru cei care activeaza in domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri si alimentatie publica.

Astfel, persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii vor plati impozit specific din 2017:

 1. aveau inscrisa in actele constitutive, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare urmatoarele coduri CAEN:

5510 – “Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”,

5520 – “Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”,

5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”,

5590 – “Alte servicii de cazare”,

5610 – “Restaurante”,

5621 – “Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,

5629 – “Alte servicii de alimentatie n.c.a.”,

5630 – “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”.

 

2. nu se afla în lichidare.”

 

Prin urmare, societatile care au cel putin unul din codurile CAEN  mai sus enumerate, vor plati acest impozit specific daca nu se afla in lichidare.

 

Termene de declarare si plata a impozitului

Declararea si plata impozitului specific se efectueaza semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare. Suma de plata reprezinta o jumatate din impozitul specific anual stabilit.

 

Conform ART. 11 (1) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul specific.

 

(2) În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, conditiile prevazute la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din acest sistem de impunere, pana la data de 31 martie inclusiv a anului urmator.

 

Impozitul specific se calculeaza pe baza formulei prevazuta in anexele legii Nr. 170/2016 , unde variabilele luate in calcul sunt:

 

 • tipurile de activitati desfasurate,
 • coeficientii si variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intra sub incidenta impozitului specific ;
 • numarul de unitati ;
 • suprafetele de desfasurare a activitatilor precum si
 • amortizarea fiscala conform art 28 din Legea 227/2015

 

Pentru toate detaliile, va invit sa cititi intreaga lege aici.

 

Pentru ca momentan raman multe aspecte neclare privind aplicarea acestei legi, asteptam normele de aplicare care vor da toate lamuririle necesare.

 

Modificari importante legate de raportarea datelor financiare ale societatii

Incepand cu 1 iulie 2016, intra in vigoare OMFP 3769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

 Acesta aduce numeroase modificari legate de raportarea datelor societatii, printre care aminitim urmatoarele:

 1. Rectificarea declaratiei se face exclusiv pentru datele declarate, adica daca in declaratie s-a înscris ceva eronat.

Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabila in alta perioada de raportare fata de data emiterii acestora de catre furnizori.

Ce implica asta? In primul rand va fi nevoie de mult mai multa atentie privind evidenta actelor, de o gestionare mult mai atenta si ordonata a documentelor. Din punct de vedere fiscal, datele din declaratie pot si sigur vor face obiectul unei analize de risc. Iar facturi declarate in perioade ulterioare emiterii lor pot duce la declansarea unui control fiscal operativ ori chiar a unei inspectii generale.

Sfatul meu: tineti-va ordonat hartiile, aveti grija de ele! Nu lasați partenerii de afaceri sa vina cu facturi peste doua luni de la emitere, nu acceptati astfel de situatii!!!

 

 1. Pentru completarea declaratiei este necesar:

– sa completati codul fiscal pentru persoane impozabile – indiferent ca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA sau ca au sau nu obligația de a se inregistra in Romania in scopuri de TVA;

– sa completați CNP – cel mai recomandat, iar daca nu-l aveti trebuie completata adresa pentru persoane fizice .

Se vor declara totodata si:

– Seria si numărul facturilor emise in perioada de raportare. Plaja de facturi se refera strict la cea folosita pentru operațiunile pe teritoriul național. Aici e o chestiune interesanta: legislatia actuala nu obliga la definirea de plaje distincte a facturilor care se folosesc pe teritoriul național fata de cele ce se folosesc în livrari intracomunitare de exemplu. Prin instructiunile acestei declaratii (D394), ANAF vrea ca firmele sa atribuie serii si numere distincte pentru facturile emise pentru acele operatiuni care se declara prin D394 (pe teritoriul national);

– se vor declara distinct facturile stornate. Prin factura stornata  se ințelege orice factura a carei valoare este negativa, adica si cele de reduceri comerciale sau financiare sunt asimilate tot unei facturi de stornare din punct de vedere al acestei declaratii;

– facturile anulate se vor declara si ele distinct. Factura anulata este factura emisa de entitate, dar care nu a fost transmisa partenerului si nu a fost inregistrata in contabilitatea emitentului;

– facturile emise in numele clienților se vor declara distinct.

 1. In perioada 01/07/2016-31/12/2016 nu se vor declara detaliat acele livrari cu factura de bunuri sau servicii efectuate catre persoane fizice ori acele facturi emise de agentii de turism sau de vanzare de bunuri second hand, daca valoarea fiecarei facturi este inferioara plafonului de 10,000 lei.

Concret: daca emiteti facturi catre persoane fizice, acestea nu se vor prezenta detaliat in declaratie decat in masura in care valoarea facturilor emise catre persoane fizice va depasi 10,000 lei/factură. Ele se vor prezenta cumulat.

Totuși exceptia dispare de la 01/01/2017, data de la care, indiferent de valoarea facturii emise catre persoana fizica ea va trebui declarata distinct.

Legat de achizitii insă, datele problemei se complica. Completarea CNP/NIF este obligatorie in situatia in care persoana impozabilă il colecteaza de la persoana fizica din facturi, contracte (de prestari servicii, de furnizare utilitati, vanzari de bunuri mobile si imobile etc.).

Asadar avem doua situatii:

– am CNP – e suficient – nu e nevoie de nimic altceva;

– nu am CNP – si atunci am nevoie de numele complet si de datele legate de adresa, dar nu oricum ci intr-o anumita ordine/componenta: tara, localitate, judet/sector, strada, nr. , bloc, apartament, alte detalii adresa. Rubrica “alte detalii adresa” se va completa in situatia in care se vor inscrie alte elemente decat cele existente in formularul pretiparit sau nu se detine o adresa din Romania.

Aici apare o chestie de obligatie mascata introdusa de ANAF. Codul fiscal nu cere sa am date despre CNP in facturi.

Unii dintre dumneavoastră ar spune ca cei de la A.N.S.P.D.C.P. prin Legea 677/2001, au si ei ceva de spus. Ei bine, este asa si nu prea.

Nu doar CNP-ul este data cu caracter personal. Numele si prenumele, adresa de mail, adresa, seria si numarul cartii de identitate, numarul de telefon si nu numai sunt si ele date cu caracter personal. Asadar nu doar CNP este data cu caracter personal. Iar eu trebuie, in lipsa lui, sa folosesc mai multe date cu caracter personal – numele si prenumele, adresa completa, unii colecteaza si numarul de telefon, etc. Ce fac atunci? Pentru ca eu le colectez in vederea indeplinirii unei obligatii legale – inscrierea unor date obligatorii in facturi si, de acum, in vederea completarii declaratiei 394.

Sunt unele situatii in care nu este necesara notificarea prelucrarii datelor cu caracter personal. (vezi legea nr 23/2012 și 90/2006). In 90/2006 se spune asa: nu e necesara notificarea cand prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajati si la colaboratorii externi este efectuata de entitatile de drept public si de drept privat, in vederea indeplinirii unor obligatii legale. Iar in 23/2012 se spune ca nu e necesara cand prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata de persoanele fizice sau de entitatile private care desfasoara o activitate independenta, autorizata in baza unei legi speciale, in scopul indeplinirii atributiilor lor legale.

Sunt doua texte de decizii ale ANSPDCP date in baza Legii 677/2001 prin care se admite ca prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea indeplinirii obligatiilor legale, este perfect justificata si nu necesita notificarea.

Pentru nelamuriri, va rog sa ne contactati!

 

Salariul minim brut pe tara, majorat incepand cu 1 mai 2016

Potrivit prevederilor HG 1017/30.12.2016 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 31 decembrie 2015,  incepand cu 01.05.2016 salariul de baza minim brut pe tara garantat se stabileste la 1.250 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentând 7,382 lei/ora.

Anterior acestei modificari legislative, salariul de baza minim brut pe tara era de 1.050 lei lunar pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015.

De aceasta crestere salariala vor beneficia circa 1.131.600 salariati, dintre care 39.322 angajati in sectorul bugetar si 1.092.364 in sectorul privat.

Potrivit legislatiei in vigoare stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in prezenta hotarare de guvern, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

Termenul pentru depunerea declaratiei privind impozitul pe cladiri

Termenul pana la care persoanele fizice si firmele care detin in proprietate cladiri trebuie sa depuna declaratiile la DITL a fost prelungit de la 31 martie la 31 mai. Aceasta prelungire a fost efectuata printr-o Ordonanta de Urgenta si se datoreaza faptului ca normele de modificare a Codului Fiscal care prevedeau acest lucru au fost publicate abia pe 21 martie. Totodata, s-a extins si reducerea de 10% pentru plata integrala a impozitelor pe cladiri, terenuri si masini pana la 30 iunie.

 

In sprijinul contribuabililor, Ministerul de finante a publicat un infografic “Cum platim impozitul pe cladire”.

Impozit cladiri

Aparate de marcat electronice fiscale

Incepand cu  1 ianuarie 2016 este interzisa comercializarea aparatelor de marcat clasice. Se introduc case de marcat cu jurnal electronic, care sunt obligatorii astfel:

 • Pentru marii contribuabili, incepand cu 01.04.2016
 • Pentru contribuabilii mijlocii, incepand cu 01.07.2016
 • Pentru contribuabilii mici, incepand cu 01.11.2016

Citeste mai mult

Impozit cladiri cu destinatie mixta

Conform Noului Cod fiscal, cladirile se clasifica dupa cum urmeaza:

 • cladire rezidentiala – constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii;
 • cladire nerezidentiala – orice cladire care nu este rezidentiala;
 • cladire cu destinatie mixta – cladire folosita atat in scop rezidential, cat si nerezidential.

Citeste mai mult

Cateva modificari aduse de Noul Cod fiscal – incepand cu 1 ianuarie 2016

1. Microintreprinderi
Plafonul pentru microintreprinderi creste incepand cu anul urmator de la 65.000 de euro la 100.000 euro. Astfel, daca la 31 decembrie 2015 aveti venituri mai mici decat echivalentul a 100.000 euro, in anul 2016 veti fi microintreprindere si veti suporta un impozit aplicat la veniturile realizate si nu la profit;
– incepand cu 1 ianuarie 2016, cotele de impozitare vor fi: Citeste mai mult