Procedura esalonare la plata datorii 12 luni OUG nr. 181 din 2020

Monitorul oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020
Ordin ANAF nr. 3896 din 11 Noiembrie 2020
Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Prin OUG nr. 181/2020,  a fost prorogată la plată scadența obligațiilor bugetare născute după data de 21 martie 2020 (OUG nr. 30/2020), până în data de 25 decembrie 2020.

Cu această ocazie, legiuitorul adoptă și procedura unei plăți eșalonate a datoriilor pe o perioadă de 12 luni, pentru acei contribuabili interesați.

Prin Ordinul ANAF nr. 3896/2020, este adoptată o amplă procedură de realizare efectivă a eșalonării la plată ce ține cont de situații ce pot să apară în desfășurarea activității operatorilor economici, inclusiv în situații particulare cum ar fi divizarea sau fuziunea unor operatori economici.

În acest sens, sunt adoptate un număr de 23 de anexe, prin care să poată fi aplicată procedura eșalonării.

Analiza de astăzi o grupăm în două secțiuni:

 1. Parcurgerea principalelor etape așa cum sunt ele prevăzute în OUG nr. 181/2020;
 2. Parcurgerea principalelor aspecte din procedura efectivă de eșalonare.

1) Etapele eșalonării la plată sunt:

 • Se adresează acelor contribuabili ce nu au inregistrat datorii bugetare scadente la data declarării situației de urgență. Situația de urgență a fost declarată în data de 16 martie 2020 prin decretul prezidențial nr. 195 din 16 martie 2020.
 • Pot să beneficieze de eșalonarea la plată și acei contribuabili ce au datorii restante la data de 16 martie 2020 cu condiția să achite aceceste datorii înainte să solicte certificatul de atestare fiscală.
 • Debitorul interesat trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, conform vectorului sau fiscal.
 • Cererea de esalonare se poate depune cel mai târziu până la data de 15 decembrie 2020, iar în această perioadă nu se începe executarea silită.
 • Esalonarea se poate acorda pe o perioadă de maxim 12 luni.
 • Cererea de eșalonare se soluționează cu aprobare/respingere în termen de 5 zile de la depunere, iar în acelasi termen se eliberează și certificatul de atestare cu suma obligaților fiscale.
 • În cazul aprobării eșalonării la plată se adoptă decizia de eșalonare la plată însoțită de graficul de eșalonare a plății ce face parte din decizia de eșalonare.
 • Principala condiție de păstrare a eșalonării la plată este declararea și achitarea la zi a obligațiilor fiscale curente pe perioada eșalonării. Se acordă un termen de grație de 30 de zile pentru păstrarea eșalonarii.
 • Pe durata eșalonării la plată se datorează dobânzi de întârziere în procent de 0,01% pe zi.
 • Pentru ratele neachitate la scadență se datorează penalități de întârziere în procent de 5% din suma întârziată la plată ce se aplică inclusiv la penalitatea de mai sus.

 

2) Aspecte din procedura efectivă de eșalonare:

 1. a) Ce tip de obligații pot face obiectul eșalonării? Fac obiectul eșalonării următoarele categorii de obligații bugetare:
 • Impozite, taxe, contribuții principale și obligații fiscale accesorii;
 • Amenzi de orice fel administrate de organul fiscal;
 • Creanțe bugetare datorate altor organe ale statului sau alte titluri executorii ale statului trimise spre recuperare de organul fiscal;
 • Prejudicii, cheltuieli judiciare, amenzi judiciare și penale.

b) Prin ce documente sunt identificate aceste datorii?

Titlurile de creanță prin care sunt identificate datoriile către buget sunt:

 • Declarații fiscale, decizii de impunere, declarații rectificative;
 • Decizii referitoare la obligații fiscale accesorii;
 • Titluri executorii trimise spre recuperare către organele fiscale;
 • Orice alte documente prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat.

 

c) Prin ce document se solicită eșalonarea la plată?

Debitorul interesat va solicita eșalonarea la plată prin depunerea unei cereri, model Anexa nr. 1. Această cerere poate fi depusă astfel:

 • la registratura organului fiscal;
 • prin poștă cu confirmare de primire;
 • prin Spațiul privat virtual.

 

d) La completarea cererii/solicitarea eșalonării se poate cere plata diferențiată a ratelor? Se poate solicita eșalonarea pe o perioadă mai mică de 12 luni?

Contribuabilul interesat poate solicita o perioadă de eșalonare a datoriilor pe o perioadă mai mică de 12 luni. Este permisă plata diferențiată a ratelor. Pentru prima jumătate din perioada de eșalonare a datoriilor, ratele nu pot fi mai mici de 5% din sumele solicitate la eșalonare. Diferența aprobată la eșalonare se împarte în mod egal pe perioada rămasă.

 

e) Ce cuprinde certificatul de atestare fiscală?

Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii și va fi însoțit de Decizia de eșalonare la plată și de alte câteva documente fiscale necesare pentru aplicarea procedurii.

În conținutul certificatului se vor identifica patru categorii de obligații fiscale:

A.Obligații fiscale existente în evidența organului fiscal;
B. Obligații fiscale ce nu pot face obiectul eșalonării la plată;
C. Obligații fiscale ce pot face obiectul eșalonării la plată;
D. Obligații fiscale ce constituie motiv de respingere a solicitării la plată.

f) Ce perioadă scadentă au ratele la plată?

Ratele trebuie plătite lunar până pe data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eșalonare este 15 a lunii următoare celei în care a fost emisă decizia de eșalonare.

De reținut: actul normativ aduce reglementări punctuale privind:

 • Finalizarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale;
 • Pierderea valabilității eșalonării la plată;
 • Menținerea valabilității eșalonării la plată la cererea debitorului;
 • Modificarea deciziei de eșalonare la plată;
 • Corectarea erorilor inerente.

 

Sursa: Consultant Fiscal, Auditor Financiar,, Adrian Bența

Adauga comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: