Archive for ianuarie 2018 | Monthly archive page

SPLIT TVA – Obligatii pentru cei care NU aplica sistemul

Daca sunteti platitor de TVA si daca aveti furnizori care au aplicat voluntar pentru split TVA dupa 1 octombrie 2017, e bine sa stiti ca aveti obligatia ca de la 01.01.2018 sa faceti plata defalcat (in contul curent – valoarea de pe factura si in contul de TVA – valoarea TVA de pe factura). Furnizorii vostri care au datorii de peste 5000 , 10.000 sau 15.000 (in functie de firma) la 31.12.2017 si neachitate pana la 31.01.2018 sau sunt insolventa la 31.12.2017 vor aplica sistemul split TVA doar de la 01.03.2018 – prin urmare aceleasi obligatii de mai jos le veti avea dupa acea data!

De asemenea FURNIZORII vostri pot opta pentru aplicarea SPLIT TVA dupa data de 01.01.2018 si atunci trebuie sa faceti verificarea fiecarui furnizor inainte sa ii faceti plata prin virament bancar.

” ART. 3
(1) Persoanele impozabile, cu exceptia institutiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplica mecanismul platii defalcate a TVA. ”

Mai avem si contraventie pentru asta :
“ART. 18
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite în astfel de conditii ca, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice prevazute la art. 3 alin. (1), în alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevazut la art. 2 alin. (1) si (2), daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 7 zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate, fara a depasi 30 de zile lucratoare de la data platii eronate;

b) plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice prevazute la art. 3 alin. (1), în alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevazut la art. 2 alin. (1) si (2), daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 30 de zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate; ”
si evident sanctiuni aferente :
“”ART. 19
(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele contraventii se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) contraventiile prevazute la art. 18 lit. a) si b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma platita eronat începand cu ziua efectuarii platii eronate pana la data corectarii acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii efectuate de catre furnizor a transferului sumei în contul de TVA în situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. b); ”
Daca pe factura de la furnizor nu vedeti un cont IBAN ce are terminatia TVA si in urma verificarii pe site la ANAF de aici , rezulta ca acesta e in sistemul SPLIT TVA aveti obligatia platii sumei TVA in contul sau deschis automat de ANAF la Trezorerie

ATENTIE daca un furnizor e inscris pe 10.05.2018 in registru aplica SPLIT TVA din 11.05.2018 . ( deci ii vom plati defalcat doar din 11.05.2018).
” (5) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevazute la alin. (1) si (2) aplica mecanismul platii defalcate a TVA începand cu ziua urmatoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, pentru facturi/documente emise conform art. 319 din Codul fiscal si avansurile încasate începand cu aceasta data.

Plata defalcata a TVA nu se aplica pentru urmatoarele situatii :

a) în situatia în care plata nu se efectueaza direct de beneficiar catre furnizor/prestator;
b) în situatia în care plata se efectueaza în natura;
c) în situatia în care plata se efectueaza prin compensare;
d) în situatiile prevazute la art. 14 alin. (1) ( NUMERAR sau CARD) si art. 15 alin. (5) ( Bilet la ordin BO sau CEC de ex )
e) în cazul finantarii acordate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare prin preluarea creantelor

“”ART. 20
În cazul furnizorilor/prestatorilor care aplica plata defalcata a TVA si care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevazuti la art. 3 alin. (1) au obligatia sa plateasca suma reprezentand TVA aferenta achizitiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului. ”
Aici aveti textul Ordonantei 23/2017 – la zi cu modificarile aduse prin Legea de aprobare nr. 275/2017

Sursa: stire preluata de pe www.hotnews.ro, publicata de consultantul fiscal Cornel Grama

TVA split

Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2017 si va intra in vigoare pe 31 decembrie 2017. Asta inseamna ca sistemul va putea fi aplicat de la 1 ianuarie 2018 intr-o forma semnificativ diferita fata de cea a Guvernului.
Documentul stabileste ca mecanismul platii defalcate a TVA va fi obligatoriu doar pentru firmele in insolventa si cele care inregistreaza datorii la plata TVA, peste un anumit plafon (la finele anului 2017 si apoi incepand din ianuarie 2018).
Sistemul split TVA va fi aplicat obligatoriu doar de catre firmele publice si private aflate in insolventa sau care au datorii la plata TVA, celelalte companii urmand sa aiba libertatea de a-l pune in practica doar daca vor.
Obligatia revine firmelor care:
• la finele anului 2017 au datorii la plata TVA mai mari de 15.000 de lei (firme mari), 10.000 de lei (firme medii), 5.000 de lei (firme mici si persoane fizice), daca acestea nu sunt achitate in ianuarie 2018;
• incepand de la 1 ianuarie 2018 au datorii la plata TVA mai vechi de 60 de zile de la scadenta mai mari de 15.000, 10.000, respectiv 5.000 de lei;
• se afla sub incidenta legislatiei insolventei.

Astfel, operatorii economici ce au inregistrat datorii mai mari decat plafoanele amintite la 31 decembrie 2017 si nu vor achita TVA scadenta pana la 31 ianuarie 2018 vor aplica sistemul split TVA incepand cu 1 martie 2018.

In ceea ce priveste firmele aflate sub incidența legislației insolvenței la final de 2017, acestea vor intra in sfera de aplicare a mecanismului plații defalcate a TVA tot de la 1 martie 2018.

Alte prevederi importante:

1. Firmele neinregistrate in scop de TVA nu vor face doua plați cand vor colabora cu firme ce aplica sistemul

Potrivit Legii nr. 275/2017, firmele neinregistrate in scopuri de TVA nu vor aplica sistemul plații defalcate a TVA, nici macar atunci cand achiziționeaza bunuri si servicii de la persoane ce aplica mecanismul.

Prin urmare, obligația de a plati contravaloarea TVA aferenta achizițiilor de bunuri si servicii intr-un cont special de TVA al furnizorului sau prestatorului care aplica mecanismul plații defalcate a TVA va reveni numai companiilor inregistrate in scopuri de TVA.

2. Totodata, au fost clarificate si cateva dintre situațiile in care sistemul plații defalcate a TVA nu se va aplica. Astfel, compensarile si plațile in natura nu vor face obiectul split TVA, prevedere valabila si pentru finanțarile prin contract de factoring.

3. Cum si cand vor iesi din sistem firmele obligate sa-l aplice

Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței split TVA stabileste si condițiile in care firmele se vor putea retrage din mecanismul plații defalcate a TVA.
 Astfel, firmele care vor alege sa aplice benevol sistemul vor putea renunța la aplicarea mecanismului la finalul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la momentul in care au fost inscrise in Registrul persoanelor ce aplica plata defalcata a TVA.
 Pentru firmele ce vor inregistra datorii la plata TVA la finalul anului in curs si startul anului urmator, documentul citat stabileste posibilitatea iesirii din sistem la cel puțin sase luni de la data in care contribuabilul nu se mai afla in vreuna dintre situațiile enumerate anterior.
 Cat despre companiile insolvente, acestea vor putea renunța la aplicarea sistemului split TVA dupa ce vor iesi de sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvența.

4. Sumele incasate in alt cont decat cel de TVA vor putea fi mutate in 30 de zile

Potrivit actului normativ analizat, firmele ce vor aplica sistemul split TVA vor avea la dispoziție 30 de zile lucratoare, in loc de sapte, de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, timp sa depuna TVA aferenta sumelor incasate in contul propriu de TVA, cont deschis la Trezorerie si/sau la banca. Concret, vorbim despre:

 TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit;
 TVA care nu a fost platita in contul dedicat TVA de catre beneficiarii care nu aplica sistemul;
 TVA aferenta instrumentelor de plata emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplica plata defalcata a TVA si incasate dupa aceasta data.

5. Facilitati pentru contribuabilii care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA split

In ceea ce le priveste pe persoanele impozabile care vor opta pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcata a TVA dupa 1 ianuarie 2018, acestea vor beneficia de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor pentru intreaga perioada in care vor aplica sistemul.

In plus, de aceeasi facilitate vor beneficia, din 2018, si persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului plaților defalcate a TVA pana la finalul lui 2017.

6. Executarea contului de TVA

Nu in ultimul rand, executarea contului de TVA se va putea face numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum si in baza unor titluri executorii, pentru TVA aferenta unor achiziţii de bunuri si/sau servicii.
Astfel, contul de TVA nu va fi executat silit si pentru plata altor obligații fiscale, asa cum stabilise inițial Guvernul, in condițiile in care pentru plata acestor obligații pot fi executate silit si alte conturi ale contribuabilului.

Sursa: www.avocatnet.ro