Servicii de contabilitate    prestate de Cadys Financial SRL  in mod profesional, cu respectarea corecta a reglementarilor contabile in vigoare. Societatea noastra va propune un parteneriat avantajos, care contribuie semnificativ la reducerea timpului de lucru si a costurilor cu personalul, prin urmatoarele servicii oferite.

Servicii contabilitate primara

Contabilitatea primara poate fi realizata de catre societatea dvs. sau de catre firma noastra de contabilitate si presupune efectuarea urmatoarelor activitati:

  • intocmirea notelor de intrare-receptie (NIR-uri)
  • intocmirea deconturilor de cheltuieli
  • intocmirea facturilor, chitantelor/cecurilor/ordinelor de plata
  • intocmirea dispozitiilor de plata/incasare catre casierie si a registrului de casa 

Servicii contabilitate financiara

Firma de contabilitate Cadys Financial asigura urmatoarele servicii de contabilitate financiara: