Archive for decembrie 2017 | Monthly archive page

Se datoreaza CASS pentru dividende in 2018?

Am hotarat sa scriu aceste cateva randuri avand in vedere confuzia care exista in randul multor persoane cu privire la faptul ca incepand cu anul 2018 s-ar datora CASS pentru sumele repartizate ca dividende…

Multi asociati isi pun intrebarea….Din anul 2018 vom datora si impozit pe dividende de 5% si CASS de 10%??? Practic, 15% din dividende ajung la bugetul de stat si doar 85% in buzunarul nostru???

Pe scurt, raspunsul este NU…

 

Chiar daca dividendele sunt sau nu achitate asociatilor in anul repartizarii profitului, se considera ca persoanele fizice obtin venituri din investitii in anul in care impozitul a fost retinut.

 

De exemplu, daca in 2017 se repartizeaza din profitul anilor precedenti o anumita suma la dividende, chiar daca se achita integral sumele asociatilor sau nu, impozitul trebuie retinut.

Conform Codului fiscal, impozitul pe dividende se retine la momentul platii acestora, dar nu mai tarziu de luna a decembrie a anului in care s-a decis repartizarea profitului la dividende. Astfel, daca in 2017 s-a aprobat repartizarea profitului la dividende, chiar daca sumele nu sunt achitate asociatilor in acelasi an, in Declaratia 100 aferenta lunii decembrie 2017, cu scadenta 25 ianuarie 2018, va trebui declarat impozitul pe dividende. Termenul de plata este tot 25 ianuarie 2018.

Ulterior, pana in data de 28 februarie 2018, venitul corespunzator din dividende si impozitul retinut la sursa trebuie declarat si in Formularul 205 pe numele fiecarui asociat.

 

Daca in anul 2017 asociatii au obtinut venituri din lista de mai jos, atunci ANAF nu va emite nicio decizie de plata pentru anul 2017 cu privire la CASS pentru dividendele respective:

 • salarii sau asimilate salariilor;
 • pensii;
 • activități independente (PFA, II, IF, PFI);
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • indemnizații de șomaj;
 • indemnizații pentru creșterea copilului;
 • ajutorul social;
 • indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

 

Atentie! Conform OUG 79/2017, incepand cu 1 ianuarie 2018, cota CASS este de 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate care NU se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS datorează CASS dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii minime din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

 1. a) venituri din activități independente;
 2. b) venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 3. c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 4. d) venituri din investiții;
 5. e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 6. f) venituri din alte surse.

 

In cazul persoanelor care obtin venituri de natura celor prezentate mai sus la literele a-f, baza lunară de calcul este salariul minim în vigoare în luna pentru care se datorează contributia.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor anuale menţionate mai sus, realizate în anul fiscal precedent.

Persoanele fizice obligate la plata CASS depun anual la organul fiscal, până la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția, Declarația 600 cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.

 

Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariul minim pe economie este de 1.900 lei. Astfel, daca unui asociat i s-au repartizat dividende in anul 2017 peste plafonul minim de 22.800 lei (1.900 lei x 12 luni), atunci acesta va fi obligat sa depuna pana la 31 ianuarie 2018 Formularul 600 la organul fiscal de care apartine, iar ANAF va emite o decizie de impunere prin care persoana fizica va datora in anul 2018 ca si CASS SUMA FIXA DE 2.280 lei (22.800 lei x 10%), pe care o va achita trimestrial, in 4 transe egale.

 

Este important de precizat faptul ca aceasta contributie la sanatate NU se calculeaza aplicandu-se procentul de 10% la suma efectiv repartizata asociatului.

Indiferent daca o persoana fizica a obtinut in anul 2017 dividende de 30.000 lei, 100.000 lei sau chiar 1.000.000 lei, aceasta va datora in anul 2018 CASS de 2.280 lei. Contributia datorata se calculeaza aplicandu-se procentul de 10% la nivelul salariului minim (din ianuarie 2018, 1.900 lei) si inmultindu-se cu 12 luni.

 

Astfel (exceptand celelalte venituri pe care o persoana fizica le poate obtine):

– daca o persoana fizica a obtinut in anul 2017 venituri din dividende sub plafonul minim de 22.800 lei, atunci aceasta nu va datora CASS in anul 2018 si nu va avea obligatia sa depuna Formularul 600 la organul fiscal;

– daca o persoana fizica a obtinut in anul 2017 venituri din dividende PESTE plafonul minim de 22.800 lei, atunci aceasta va datora CASS in anul 2018 in suma de 2.280 lei si va avea obligatia sa depuna Formularul 600 la organul fiscal in luna ianuarie 2018.

 

Este impropriu sa afirmam ca incepand cu anul 2018, pe langa impozitul pe dividende de 5% se va datora in plus si CASS de 10%, deoarece aceasta cota nu se aplica la cuantumul efectiv al dividendelor.

De exemplu, un asociat care a obtinut in anul 2017 dividende de 60.000 lei va datora in anul 2018 CASS de 2.280 lei, dar si un asociat care a obtinut dividende in 2017 de 5.000.000 lei va datora in anul 2018 CASS tot de 2.280 lei.

Conform Deciziei de impunere emise de organul fiscal, pana la data de 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru al anului 2018, persoana fizica va trebui sa achite CASS de 570 lei (2.280 lei / 4 trimestre):

– 26 martie 2018 – 570 lei;

– 25 iunie 2018 – 570 lei;

– 25 septembrie 2018 – 570 lei; si

– 21 decembrie 2018 – 570 lei.

 

Sursa: stire preluata de la Cristian Rapcencu fb

Modificari importante incepand cu 1 ianuarie 2018: cresterea salariului minim pe economie, transferul contributiilor din sarcina angajatorului catre salariat, negocierea salariilor brute

.

 

Reamintim pe aceasta cale o serie de modificari importante ce vizeaza salarizarea si care vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018:

 

 1. cresterea salariului minim pe economie de la 1.450 lei cat este in prezent la 1.900 lei brut;

 

 1. transferul contributiilor din sarcina angajatorului in cea a salariatului

 

„Nivelul contributiilor sociale obligatorii urmeaza sa se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%. De asemenea, cu aceeasi data de 1 ianuarie 2018, se are in vedere si reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. Aceste contributii vor fi datorate de catre angajat, insa obligatia stabilirii, retinerii si platii acestora catre bugetele de asigurari sociale va reveni, in continuare, angajatorului”, precizeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP).

O persoana platita incepand cu anul 2018 cu 1.900 de lei brut lunar va castiga 1.163 lei net in fiecare luna. Pentru acest venit, ea va plati 738 lei contributii sociale, urmand ca angajatorul sa achite, suplimentar, 43 lei pe luna.

Mai jos regasiti calculul contributiilor ce revin salariatului respectiv angajatorului la nivelul noului salariu minim pe economie valabil incepand cu 1 ianuarie 2018. Totodata puteti descarca calculatorul de salarii pe noua structura de contributii, valabil incepand cu 1 ianuarie 2018.

Conform OUG nr. 79/2017, contributiile aflate in sarcina angajatului vor fi:

De asemenea, angajatorul va achita doar contributia asiguratorie pentru munca:

Se va reduce numarul contributiilor sociale

Dupa cum am amintit mai sus, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 prevede reducerea numarului contributiilor sociale, de la sase, cate sunt in prezent, la doar trei:

 • contributia la pensii pentru conditiile normale de munca, in cota de 25%,va fi in totalitate in sarcina salariatului. Totusi, daca va fi vorba de conditii mai grele de munca, angajatorul va datora si el o mica parte suplimentara la CAS:
 • 4% in cazul conditiilor deosebitede munca (deci 29% in total, salariat si angajator);
 • 8% in cazul conditiilor specialede munca (deci 33% in total, salariat si angajator);
 • contributia la sanatateva fi in totalitate in sarcina salariatului, cota fiind de 10%;
 • contributia asiguratorie pentru muncava reveni in totalitate in sarcina angajatorului, cota fiind de 2,25%.

Se vor modifica atat impozitul pe venituri, cat si deducerea personala

Tot de la inceputul anului viitor, impozitul pe venituri urmeaza sa fie redus de la 16% la doar 10%, conform ordonantei de urgenta.

Suplimentar, angajatii vor beneficia, incepand cu anul 2018, de noi plafoane ale deducerii personale aplicabile in cazul in care au sau nu persoane in intretinere.

Deducerea personala se va calcula in cazul persoanelor care au un salariu brut lunar de pana la 3.600 de lei, dupa cum este detaliat mai jos.

In cazul salariatilor cu un venit lunar brut de pana la 1.950 de lei, deducerea personala va fi de:

 • 510 lei(in loc de 300 de lei), pentru salariatii fara persoane in intretinere;
 • 670 de lei(in loc de 400 de lei), pentru salariatii care au o persoana in intretinere;
 • 830 de lei(in loc de 500 de lei), pentru salariatii care au doua persoane in intretinere;
 • 990 de lei(in loc de 600 de lei), pentru salariatii care au trei persoane in intretinere;
 • 310 lei, (in loc de 800 de lei), pentru salariatii care au patrusau mai multe persoane in intretinere.

In cazul salariatilor cu venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale vor fi degresive (vor descreste treptat) fata de cele de mai sus si se vor stabili conform unui tabel ce va aparea in Codul fiscal.

 

 1. negocierea salariilor brute

 

In calitate de angajatori, pana in data de 20 decembrie 2017, trebuie incheiata negocierea cu salariatii privind transferul asigurarilor sociale de la angajatori la salariati conform prevederilor din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea unor acte normative.

 

In esenta, pasii de urmat sunt:

 

 1. initierea negocierii/convocarea salariatilor din initiativa angajatorului;
 2. desemnarea de catre salariati a unuia sau mai multi reprezentanti pentru a negocia cu angajatorul;
 3. negocierea efectiva si consemnarea rezultatului negocierii intr-un document;
 4. comunicarea catre salariati a rezultatului negocierii.

 

Ulterior, se vor intocmi actele aditionale la contractele de munca pentru care s-a decis modificarea.

 

Pentru a veni in sprijinul angajatorilor, consultantul fiscal Adrian Benta prezinta un model al documentatiei utilizate in aceasta procedura, pe care il puteti gasi atasat. Aceasta procedura este adaptata in special pentru societatile mici si mijlocii.

Calculator-salarii-2018 (Sursa www.avocatnet.ro)

1 ANUNT SALARIATI_2017

2 ACORD ANGAJATOR

3 P-V repr salariati

4 P-V NEGOCIERE SALARII BRUTE

Sursa: https://www.avocatnet.ro