Modificari importante aduse Codului Muncii – din 7 august 2017

Referitor la stirea postata de noi zilele trecute referitoare la modificarile aduse Codului muncii prin publicarea OUG nr 53/2017, revenim cu cateva completari privind modificari importante incepand cu data de 7 august 2017:

 1. s-a modificat notiunea de munca nedeclarata, majorandu-se semnificativ cuantumul amenzilor pentru munca la “negru” sau la “gri”: Astfel, munca nedeclarata reprezinta:
  a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;
  b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in REVISAL cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;
  c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul de munca suspendat;
  d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor de munca cu timp partial.
 2. angajatorul este OBLIGAT sa pastreze o copie a contractului de munca pentru toti salariatii care presteaza munca la sediul social / punctul de munca respectiv (sediu social, punct de lucru etc). Incalcarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei.
 3. actul aditional la contractul de munca trebuie incheiat inainte sa isi produca efectele, astfel ca modificari referitoare la functia ocupata, salariul de baza, durata de munca etc trebuie transmise prin Revisal anterior producerii modificarii (spre deosebire de termenul de 20 zile de la data aparitiei modificarii, cum era inainte).
 4.  angajatorul este OBLIGAT sa tina la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru.

In concluzie, este foarte important sa respectati aceste prevederi si ca ori de cate ori doriti modificarea contractelor de munca sa anuntati indata persoanele responsabile cu transmiterea revisal-ului din cadrul societatii.

 

Modificare – actele aditionale la contractele de munca trebuie incheiate inainte sa-si produca efectele

Potrivit OUG nr 53/4 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr 53 / 2003 – Codul Muncii, art 17 , alin (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.”

Inainte, Codul muncii stabilea ca orice modificare a elementelor incluse in contractul individual de munca implica incheierea unui act aditional la document in maximum 20 de zile lucratoare de la data aparitiei schimbarii. Exceptie fac doar situatiile in care o asemenea modificare este prevazuta de lege in mod expres.

Modificarea anumitor elemente contractuale implica, de asemenea, si obligatia de a le raporta Inspecției Muncii, cu ajutorul Registrului general de evidenta a salariatilor (cunoscut mai bine ca Revisal). Astfel, angajatorii care depasesc termenul legal de raportare, de 20 de zile lucratoare de la aparitia modificarilor, risca actualmente o amenda cuprinsă intre 5.000 și 8.000 de lei. Asta inseamna ca modificarea termenului prevazut de Codul muncii aduce automat modificarea termenului de raportare in Revisal.

Sursa: www.avocatnet.ro