Archive for ianuarie 2017 | Monthly archive page

Noutati privind scutirea pentru plata impozitului pe venit pentru programatori

In Monitorul Oficial nr 22 din 9 ianuarie 2017 a fost publicat OMFP 2.903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator prin care au fost modificate criteriile pentru scutirea de impozit pe venit care se acordă angajaţilor din IT, reglementare care intra in vigoare incepand cu 1 februarie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

Noutatea consta in eliminarea plafonului de 10.000 USD / angajat pe care angajatorul trebuia sa il atinga la nivelul cifrei de afaceri din anul precendent din creatia de programe IT. Pentru societatile de profil care se infiinteaza in cursul anului 2017, scutirea pentru plata impozitului pe venitul din salarii se aplica atat pentru anul infiintarii cat si pentru anul urmator.

Raman totusi o serie de conditii de indeplinit pentru societatile care au activitati de creatie programe IT care doresc sa beneficieze de aceasta scutire:

 • angajatorul trebuie sa realizeze una din activitatile corespunzatoare creatiei de programe IT, conform urmatoarelor coduri CAEN:
  • CAEN 5821 “Activitati de editare a jocurilor de calculator”;
  • CAEN 5829 “Activitati de editare a altor produse software”;
  • CAEN 6201 “Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)”;
  • CAEN 6202 “Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”;
  • CAEN 6209 “Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei”.
 • posturile pe care sunt angajati cei care beneficiaza de scutirea impozitului pe venitul din salarii pot fi dupa cum urmeaza:
  • Administrator baze de date
  • Analist
  • Inginer de sistem în informatică
  • Inginer de sistem software
  • Manager de proiect informatic
  • Programator
  • Proiectant de sisteme informatice
  • Programator de sistem informatic
 • postul trebuie sa faca parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

 • angajatii sa deţina o diploma acordata după finalizarea unei forme de învatamant superior de lungă durata sau sa detina o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata si sa presteze efectiv una dintre cele 8 activitati de mai jos;

 • angajatorul sa realizeze in anul fiscal precedent (distinct în balantele analitice) venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator. Societatile care se infiinteaza in cursul unui an fiscal sunt exceptate de la indeplinirea acestei conditii pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator. De asemenea, societatile care au facut in cursul anului obiectul unei reorganizari pot beneficia de facilitatea fiscala, fiind exceptate de la indeplinirea acestei conditii pentru anul in care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

Totodata, societatile angajatoare trebuie sa intocmeasca dosarul cu documentele justificative, in vederea aplicarii pentru scutirea impozitului pe venitul din salarii. Acesta va contine:

 • actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fisa postului;
 • copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lungă durata, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, dupa caz, a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea “conform cu originalul” a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, pentru cetatenii statelor membre ale UE, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene;
 • copia cu mentiunea “conform cu originalul” a contractului individual de munca;
 • statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii;
 • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste solicitarea initierii procesului de creatie de programe pentru calculator;
 • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.Scutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire. 

   

Cele mai importante modificari aduse Codului Fiscal valabil din 2017

Codului Fiscal i-au fost aduse modificari cel mai recent prin OUG nr 3 / 06.01.2017 de catre noul Guvern. Cele mai importante modificari sunt prezentate mai jos:

1. TVA standard de 19% –  aceasta prevedere este aplicabila din 1 ianuarie 2017 si vizeaza reducerea cotei standard de TVA de la 20% cat era pana la sfarsitul anului 2016 la 19%. Pentru anumite cazuri particulare de livrari de bunuri si servicii, ramane cota redusa de TVA de 5% si respectiv 9%.

2. Eliminarea taxei pe stalp – impozitul pe constructii cunoscut mai bine ca “impozitul pe stalp” a fost scos incepand cu 1 ianuarie 2017. Acesta se aplica in procent de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior.

3. Modificari in ceea ce priveste CASS. Avand in vedere ca pentru anul 2016 câștigul salarial mediu brut a fost stabilit la 2.681 de lei:

 1. Venituri din salarii sau cele asimilate salariilor: dacă totalul veniturilor obţinute lunar este mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală se calculează în limita acestui plafon.
 2. Venituri din pensii – şi în cazul persoanelor care obţin venituri din pensii, pentru veniturile realizate din 2017 începând, în situaţia în care veniturile depăşesc valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, CASS individuală se calculează în limita acestui plafon.
 3. Venituri din activitati independente: pentru astfel de venituri realizate, din 2017 baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.
 4. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă: pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.Astfel, din 2017, spre deosebire de anul trecut, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt incluse în baza de calcul a CASS, chiar dacă beneficiarul obţine venituri din salarii, pensii sau activităţi independente, aplicându-se însă plafonarea bazei lunare la cinci câştiguri salariale medii brute.În mod asemănător, şi veniturile obţinute din dividende sunt incluse în baza de calcul a contribuţiei la sănătate, chiar dacă beneficiarul este salariat, cu menţinerea aceleiaşi plafonări amintite şi anterior.
 5. Venituri din investitii si alte surse: în mod similar, pentru persoanele care realizează venituri din investiţii sau din alte surse, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.
 6. Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură: şi în cazul realizării acestor venituri, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

4. Impozitul specific pentru societatile din sectorul hotelier si de alimentatie publica –  incepand cu 1 ianuarie 2017 a intrat in vigoare Legea nr 170/2016 privind impozitul specific, care se calculeaza in functie de variabile precum: sezonalitatea, suprafata, rangul localitatii si altele.

5. Modificari privind impozitul pe profit:

 1. precizari cu privire la situațiile în care contribuabilii solicită fie revenirea la anul calendaristic, fie modificarea perioadei anului fiscal modificat;
 2. aplicarea facilității de scutire de impozit a profitului reinvestit și asupra dreptului de utilizare a programelor informatice, concomitent cu aplicarea nelimitată în timp a acestei facilității fiscale.

6. Modificari privind microintreprinderile:

 1. cresterea plafonului pentru microintreprinderi de la 100.000 eur cat este in prezent la 500.000 eur incepand cu 1 februarie 2017. Astfel, incepand cu 1 februarie 2017 doar societatile care la 31.12.2016 au depasit plafonul de 500.000 eur (echivalentul a 2.270.550 lei la cursul de  4,5411 lei) sau ponderea veniturilor obtinute din consultanta depaseste 20%, vor datora impozit pe profit de 16% iar toate celelalte vor fi considerate microintreprinderi.
 2. modificari cu privire la cotele de impozitare:  1% pentru microintreprinderile care au cel putin un salariat incadrat cu contract de munca si de 3% pentru cele care nu au salariati.
 3. societatile care au capital social de cel putin 45.000 lei au posibilitatea de a opta pentru aplicarea impozitului pe profit.

7. Modificari referitoare la deducerea TVA pentru contribuabilii care au avut anulat codul de TVA: incepand cu 1 ianuarie 2017, societatile reinregistrate in scopuri de TVA (dupa ce au avut codul de TVA anulata) isi pot deduce TVA aferenta achizitiilor efectuate pe perioada anularii codului TVA in timp ce in 2016 acest lucru nu era posibil. Totodata, acesti contribuabili pot refactura cu TVA toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care au avut codul anulat, putând astfel să recupereze TVA-ul plătit.

8. Cresterea salariului brut minim pe tara de la 1.250 lei la 1.450 lei incepand cu 1 februarie 2017.

9. Popririle pe conturi vor fi ridicate mult mai repede – implementarea unui mecanism mai performant care asigura o comunicare mai buna si rapida cu bancile privind infiintarea / ridicarea popririlor.

Proiect de lege: majorarea salariului minim la 1.450 lei

Conform unui proiect de lege depus de Ministrul Muncii salariul minim pe economie ar putea creste cu 16% fata de plafonul actual si anume de la 1.250 lei la 1.450 lei. Pentru a intra in vigoare acest lucru este necesara aprobarea propunerii de catre Guvern si totodata publicarea in Monitorul Oficial.

Aceasta ar urma sa fie a doua majorare a salariului minim pe economie in mai putin de 12 luni: in mai 2016 salariul minim brut a crescut cu 19%, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei.

 

TVA se reduce la 19% incepand cu 1 ianuarie 2017

Cota standard de TVA se diminueaza incepand cu 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, in baza prevederilor din Codul fiscal conform art 291, alin (1) b.

In acest context, firmele trebuie sa ia anumite masuri: programele informatice si casele de marcat care emit bonuri fiscale trebuie sa fie pregatite pentru aceasta modificare de cota TVA.

Totodata, trebuie acordata o atentie sporita operatiunilor aflate in curs de derulare la sfarsitul anului 2016 si care se finalizeaza in anul 2017 cand cota TVA este redusa: “Conform Codului fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator pentru TVA. Fapul generator intervine, de regula, la data livrarii produselor sau prestarii serviciilor”.

Insa, atunci cand factura se emite inainte de livrarea de bunuri/ prestarea de servicii, sau atunci cand se emite o factura de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii. Totusi, in cazul in care cota de TVA se modifică si la data faptului generator este o nouă cota de TVA, facturile de avans sau facturile emise anterior trebuie stornate cu cota veche de TVA si refacturate cu noua cota de TVA.