Archive for decembrie 2016 | Monthly archive page

Din 2017, POS- ul obligatoriu pentru majoritatea comerciantilor cu amanuntul si pentru institutiile publice

 

Incepand cu 1 ianuarie 2017, conform Legii nr. 209/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata urmatorii operatori sunt obligati sa se doteze cu POS uri:

  • Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei
  • Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica, precum si institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata.

Totodata, acesti operatori ofera serviciul de avans in numerar la terminalele de plata in baza contractelor incheiate cu institutiile acceptante si pot acorda avansuri in numerar, potrivit legislatiei in vigoare. Acestea afiseaza la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum si informatii privind costurile serviciului.

Avansul anterior mentionat se evidentiaza distinct pe bonul fiscal si nu poate depasi suma de 200 de lei. Tranzactiile privind avansul in numerar se asimileaza retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzactiilor se stabilesc conform contractelor in vigoare intre parti. Comerciantii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depasi 1% din valoarea avansului acordat.

 

Impozit nou pentru operatorii din domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri si alimentatie publica

 

 

Conform prevederilor Legii Nr. 170/2016 art 3,  s-a introdus un nou tip de impozit  – impozitul specific – pentru cei care activeaza in domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri si alimentatie publica.

Astfel, persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii vor plati impozit specific din 2017:

  1. aveau inscrisa in actele constitutive, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare urmatoarele coduri CAEN:

5510 – “Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”,

5520 – “Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”,

5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”,

5590 – “Alte servicii de cazare”,

5610 – “Restaurante”,

5621 – “Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,

5629 – “Alte servicii de alimentatie n.c.a.”,

5630 – “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”.

 

2. nu se afla în lichidare.”

 

Prin urmare, societatile care au cel putin unul din codurile CAEN  mai sus enumerate, vor plati acest impozit specific daca nu se afla in lichidare.

 

Termene de declarare si plata a impozitului

Declararea si plata impozitului specific se efectueaza semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare. Suma de plata reprezinta o jumatate din impozitul specific anual stabilit.

 

Conform ART. 11 (1) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul specific.

 

(2) În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, conditiile prevazute la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din acest sistem de impunere, pana la data de 31 martie inclusiv a anului urmator.

 

Impozitul specific se calculeaza pe baza formulei prevazuta in anexele legii Nr. 170/2016 , unde variabilele luate in calcul sunt:

 

  • tipurile de activitati desfasurate,
  • coeficientii si variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intra sub incidenta impozitului specific ;
  • numarul de unitati ;
  • suprafetele de desfasurare a activitatilor precum si
  • amortizarea fiscala conform art 28 din Legea 227/2015

 

Pentru toate detaliile, va invit sa cititi intreaga lege aici.

 

Pentru ca momentan raman multe aspecte neclare privind aplicarea acestei legi, asteptam normele de aplicare care vor da toate lamuririle necesare.