Clarificari microintreprinderi legate

Monitorul oficial nr. 274 din 29 martie 2024

OUG nr. 31 din 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În legislația fiscală aplicabilă impozitării veniturilor obținute de microîntreprinderi legiuitorul a păstrat plafonul veniturilor impozabile ale unei microîntreprinderi la nivelul de 500.000 euro.

O persoană are dreptul să dețină o singură microîntreprindere, deținere directă sau indirectă, dar când se determină plafonul de 500.000 euro trebuie să se țină cont că în acest plafon se cuprind și veniturile unor societăți „legate”.

OUG nr. 31 din 2024 reglementează noțiunea de societăți „legate” din perspectiva impozitării veniturilor microîntreprinderilor.

O primă clarificare pornește de la faptul că legiuitorul precizează că vom analiza veniturile reglementate de art. 53 din Codul fiscal, respectiv veniturile obținute de microîntreprinderi, ceea ce exclude din veniturile societăților plătitoare de impozit pe profit pentru care veniturile sunt reglementate pentru art. 19-24 din Codul fiscal.

Sunt considerate societăți legate societățile pentru care sunt identificate una dintre următoarele situații:

a) persoana juridică română care verifică condiţia deţine la o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;

Din analiza textului normativ observăm existența unei relații de afiliere între două societăți, iar suplimentar proprietarul titlurilor de participare are dreptul să decidă asupra celeilalte societăți.

b) persoana juridică română care verifică condiţia este deţinută de o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiţia, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere;

Din analiza textului normativ reținem existența relației de afiliere între două societăți și reținem dreptul proprietarului titlurilor de participare de a decide asupra societății la care se efectuează analiza.

c) persoana juridică română care verifică condiţia este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deţine, în mod direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua persoană juridică. În situaţia în care persoana care deţine titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiţia cumulează şi veniturile acestei persoane;

Din analiza textului normativ identificăm o relație de afiliere indirectă prin intermediul unei persoane (fizică sau juridică) ce are dreptul să decidă în ambele societăți.

În situația în care proprietarul titlurilor de participare este tot o societate persoană juridică română în cadrul plafonului de 500.000 euro se va cumula și veniturile acestei societăți.

d) persoana juridică română care verifică condiţia dacă are unul sau mai mulţi acţionari/asociaţi care deţin, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acţionari/asociaţi care desfăşoară şi activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situaţie, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă, potrivit prevederilor titlului IV, ale/a persoanei fizice autorizate/ întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.

Din analiza textului normativ reținem că la determinarea plafonului de 500.000 euro se iau în considerare pe lângă veniturile societății și veniturile din activități independente ale participanților la societate, persoane fizice, ce desfășoară o meserie autorizată sau o profesie liberă.

Aceste venituri reprezintă venitul brut realizat din exercitarea activității independente (încasările pentru acele persoane ce realizează venituri din activități independente și conduc contabilitatea în partidă simplă).

Dăm ca exemplu o societate de consultanță fiscală autorizată ce are ca asociați doi consultanți fiscali autorizați, fiecare cu procentul de 50%. Aceasta este singura societate la care persoanele fizice dețin părți sociale sau acțiuni. Când determinăm plafonul de 500.000 euro pe lângă veniturile societății se adaugă și veniturile brute ale persoanelor fizice realizate în calitate de consultanți fiscali.

Depunerea declarațiilor de mențiuni pentru modificarea vectorului fiscal pentru anul 2024 se va face până în data de 15 aprilie 2024.

Legiuitorul precizează în mod expres că aceste criterii vor fi avute în vedere pentru întreg exercițiu fiscal 2024, ceea ce conduce la opinia că analiza trebuie să o efectuăm cu datele de la 31 decembrie 2023. Acest lucru înseamnă că până la această dată trebuie determinat în mod cert  atât veniturile respectivei societăți, cât și veniturile persoanelor fizice participante la societate ce dețin mai mult decât procentul prevăzut în actul normativ, iar acestea desfășoară activități independente.

O altă modificare este din perspectiva TVA pentru livrările de consumabile sau diverse materiale către spitalele publice sau pentru serviciile de construire, modernizare, reabilitare spitale publice unde legiuitorul abrogă în mod clar scutirea de TVA pentru aceste activități. Pentru anul 2023 această scutire de TVA a fost în vigoare.

Pentru perioada 01.01.2024 – 29.03.2024 textul normativ a fost scris lăsând loc de interpretări. Astfel, unele spitale au acceptat facturi cu colectare de TVA de la furnizori, alte spitale nu au acceptat facturi supuse de TVA. Această procedură neunitară la nivelul României poate fi folosită ca un principiu de interpretare a legii în favoarea contribuabilului in dubio contra fiscum, a se vedea art. 13  pct. 6 din Codul de procedură fiscală.

Începând cu 29.03.2024 pentru aceste categorii de livrări de bunuri prestări de servicii intervine obligația colectării TVA.

Se păstrează scutirea de TVA pentru livrările de bunuri consumabile sau reabilitări, modernizări de spitale când beneficiarii sunt entități fără scop patrimonial înscriși în Registrul cu beneficiarii de sponsorizări, iar respectivele spitale aparțin fie în mod direct, fie prin intermediul unei societăți de către aceste entități fără scop patrimonial.

 

Sursa: Consultant Fiscal si Auditor Financiar – Adrian Bența

Minimum 4 characters

Cadyson

  Date de identificare:

  Selecteaza serviciul dorit:

  Platitor TVA:

  Achizitii intracomunitare:

  Volum documente (Emise/ platite):

  Numar angajati:

  Date personale: